„Od 1710 roku wierni Olesna i okolicy co roku gromadzą się wokół tej czcigodnej świątyni pw. św. Rocha, by przez jego wstawiennictwo dziękować za ustanie epidemii dżumy, którą w 1708 roku przeżyło zaledwie 90 osób” – powiedział bp Paweł Stobrawa 16 sierpnia w Grodzisku k. Olesna.
Kaznodzieja przypomniał, że pomimo odległości w czasie i miejscu życia św. Rocha, bo urodził się ok. 1295 r. i żył w południowej Francji, „jest nam jednak bardzo bliski, bo doskonałość chrześcijańskiego życia osiągnął nie w murach klasztornych, nie na pustelni, ale jako człowiek żyjący w świecie”.
Według tradycji Roch w młodym wieku stracił rodziców, a odziedziczony po nich majątek rozdał ubogim. „Swoją drogę do doskonałości chciał umocnić bardzo popularną wtedy formą pobożności, jaką były piesze pielgrzymki do Wiecznego Miasta” – przypomniał bp Stobrawa. „Do Rzymu jednak doszedł dopiero po kilku latach, usługując po drodze chorym na dżumę. Jako człowiek wiary, żyjąc Ewangelią, nie mógł przejść obojętnie obok chorych. Właśnie w czasie takiej posługi, według tradycji, Pan Bóg obdarzył Rocha łaską uzdrawiania” – dodał.
Roch niesłusznie posądzony o szpiegostwo, po okrutnych torturach zmarł w więzieniu w 32 roku życia. „Po śmierci świętego zaczęły się rozwijać bractwa, które obrały sobie Rocha za patrona” – mówił kaznodzieja. „Bardzo rozwinął się kult ku czci świętego, i to nie tylko w trosce o ocalenie największego skarbu – jakim bez wątpienia jest zdrowie! Święty Roch budził zachwyt, ponieważ postawą swoją pokazał, iż kierowanie się w życiu Ewangelią postępowanie według niej jest możliwe” – zaznaczył.
Opolski biskup pomocniczy przypomniał, że kult św. Rocha w Grodzisku k. Olesna jest żywy od wieków. „Przychodzili tutaj wierni, by wypraszać Boże łaski w swoim codziennym życiu.  Pielgrzymowali tutaj zwłaszcza rolnicy, aby przez wstawiennictwo św. Rocha wypraszać potrzebne łaski dla swoich gospodarstw, zdrowie dla siebie i zwierząt domowych” – stwierdził.
„Dzisiaj – powiedział bp Stobrawa – gdy te troski w wielkim zaufaniu powierzamy specjalistom, wierni nadal, co roku, bardzo licznie gromadzą się na tym odpuście. Św. Roch przypomina, że wszyscy jesteśmy powołani do tego, by tak jak on, jednoczyć swoją codzienność z Bogiem i w duchu miłości służyć sobie nawzajem”.
Bp Paweł Stobrawa zachęcał, aby „za przykładem św. Rocha kierować się objawionym słowem Bożym. On nie tylko wsłuchiwał się w Boże słowo, ale nim żył. Boże Słowo było mu przewodnikiem i drogowskazem w życiu” – podkreślił.
W diecezji opolskiej św. Roch jest patronem tytularnym około dziesięciu kościołów. W dwóch – w Grodzisku k. Olesna oraz w Dobrzeniu Wielkim odpust ku czci ich patrona trwa trzy dni – od 15 do 17 sierpnia. Liturgiczne wspomnienie św. Rocha przypada 16 sierpnia.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.