„Św. Jacek przedstawiony w dynamicznej postawie modlitwy, trzyma w jednej ręce monstrancję z Najświętszym Sakramentem, a w drugiej różaniec. Zachęca w ten sposób do kultu eucharystycznego oraz modlitwy różańcowej. Na pielgrzymiej drodze do Jasnogórskiej Pani centrum pobożności każdego dnia także jest Eucharystia” – podkreślił bp Rudolf Pierskała podczas Mszy św. w Kamieniu Śl.
Kaznodzieja przypomniał, że św. Jacek głosił Ewangelię w różnych krajach, docierając na Wschód aż do Kijowa. „Legenda głosi, że kiedy musiał uciekać przed Tatarami z Kijowa, zabrał ze sobą Najświętszy Sakrament, aby nie narazić Go na sprofanowanie. Wtedy miał usłyszeć głos wychodzący od figury Matki Bożej: „Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę?”, dlatego zabrał ze sobą także tę figurę maryjną. Tradycja prawdopodobnie chciała w tej legendzie przechować w pamięci potomnych jego wielki kult dla Jezusa obecnego w Eucharystii i dla Matki Bożej” – stwierdził bp Pierskała.
Podczas 39. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę duszpasterze i pątnicy pamiętają o przyszłorocznym jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. „Z wdzięcznością wspominamy św. Jacka, który stoi u źródeł naszej wiary. Nasz wielki patron pielgrzymował do Wiecznego Miasta do Rzymu przed 800 laty, gdzie spotkał się ze św. Dominikiem i z jego rąk przyjął habit zakonny. Po powrocie z pielgrzymki do ojczyzny podejmował liczne wyprawy misyjne na Ruś, do Prus i na pogranicze Litwy. Przez wytrwałe głoszenie Ewangelii odnowił i umocnił w wierze wiele narodów, także naszą ojczyznę” – dodał.
Opolski biskup pomocniczy podkreślił, że „wiara i jej rozwój nie jest sprawą tylko osobistą, prywatną, ale wspólnotową i kościelną, dlatego tak ważne dla jej rozwoju i pogłębienia jest wspólne pielgrzymowanie. Na pielgrzymim szlaku łatwiej zrozumieć i przyjąć dar wiary, łatwiej też budować się wiarą tych, którzy pielgrzymują z nami. Święci patronowie duchowo idą z nami” – zaznaczył.
Drugim znakiem podczas tegorocznej pielgrzymki to przygotowanie do Światowych Dni Młodych w Krakowie w roku 2016. „Będzie to szczególna pielgrzymka młodych z całego świata” – powiedział biskup. „Celem tej pielgrzymki będzie doświadczenie spotkania z Bogiem we wspólnocie żywego Kościoła. Chrystus stale towarzyszy nam na tej drodze i jest przewodnikiem swego ludu, który pielgrzymuje wspólnie z Nim w tajemnicy świętych obcowania” – wyjaśnił.
„Pielgrzymowanie – mówił kaznodzieja – stanowi manifestację wspólnoty ludu Bożego, jest wyrazem wspólnotowego życia Kościoła oraz wyznaniem wiary w sens i celowość ziemskiego życia. Za nią powinno iść nasze nawrócenie i wiara w Ewangelię oraz gościnność dla wielu młodych ludzi, którzy za rok przed spotkaniem w Krakowie przybędą na tydzień do naszej diecezji. Na pielgrzymce do Częstochowy doświadczamy życzliwości i gościnności wielu ludzi, nie bójmy się gościnnie otworzyć nasze domy i serca za rok dla młodzieży, która do nas przybędzie” – zachęcał.
Trzecim znakiem opolskiej pielgrzymki jest ogłoszony przez Ojca Świętego Rok Życia Konsekrowanego. Bp Rudolf Pierskała zwrócił się do obecnych sióstr zakonnych i braci, aby ich życie konsekrowane było w otaczającym świecie znakiem królestwa Bożego. „To wy głosicie nieustannie światu kazanie o wartości królestwa niebieskiego na ziemi. Nieraz trzeba iść w waszym życiu zakonnym jak po wodzie, z obawą utonięcia, ale i z nadzieją, że Jezus idzie z wami, uspokoi fale i przeprowadzi bezpiecznie na drugi brzeg” – wzywał.
Biskup pomocniczy diecezji opolskiej przypomniał też, że na całym świecie żyje obecnie około 950 tys. osób konsekrowanych, czyli ojców, braci i sióstr, należących do zakonów i zgromadzeń oraz Instytutów Życia Konsekrowanego. „Warto sobie uświadomić, że jest ich dwa razy więcej niż kapłanów” – zaakcentował. „Wszystkie te osoby oddają siebie na służbę Bogu i ludziom poprzez naśladowanie Jezusa na drodze rad ewangelicznych. Bez ich świadectwa i poświęcenia trudno sobie wyobrazić życie Kościoła” – podkreślił.
Tegorocznej 39. Pieszej Pielgrzymce Opolskiej na Jasną Górę towarzyszy hasło „Metanoia – umysłu i serca. Ewangelicznymi ścieżkami nawrócenia – w kierunku Światowych Dni Młodych Kraków 2016”. 26 grup pątników spotka się w Częstochowie w sobotę 22 sierpnia, gdzie o godz. 11.00 podziękują Bogu podczas uroczystej Mszy św. na błoniach przed jasnogórskim szczytem.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.