„Usilne zabieganie o pokój, dobre czyny i dzieła miłosierdzia, którymi po dziś dzień się zachwycamy w życiu św. Jadwigi, miały swoje źródło w otwarciu się na Boże natchnienia” – powiedział bp Paweł Stobrawa 3 października podczas pielgrzymki Caritas diecezji opolskiej w sanktuarium w Trzebnicy.
Opolski biskup pomocniczy zachęcał, aby szukać pomocy w sprawach, z którymi tak często nie dajemy sobie rady w codzienności, poprzez otwieranie się na Boże natchnienia i życie Ewangelią. „Trzeba częściej brać do ręki Pismo Święte, wsłuchiwać się w słowa świętej Ewangelii” – apelował.
„Chcemy – mówił bp Stobrawa – bardziej uświadomić sobie, że posługa w Caritas, to nie tylko troska o materialne potrzeby, ale również troską o potrzeby duchowe, troska o zbawienie człowieka! W naszych czasach przywiązuje się dużą wagę do edukacji, do zdobywania kompetencji i kwalifikacji. Również, gdy chodzi o posługę wobec potrzebujących, niosący pomoc powinni być przygotowani do robienia tego, co właściwe we właściwy sposób” – dodał.
Zdaniem kaznodziei, umiejętności i kompetencje zawodowe są ważne, ale same nie wystarczą. „Chodzi bowiem o żywych ludzi, o istoty ludzkie, a one zawsze potrzebują czegoś więcej niż technicznie poprawnego traktowania. Potrzebują człowieczeństwa. Potrzebują serdecznej uwagi. Potrzebują takiego kontaktu, który pozwoli im odczuć ludzką dobroć. Dlatego współpracownicy Caritas razem z przygotowaniem profesjonalnym potrzebują przede wszystkim formacji serca” – podkreślił.
„Trzeba – powiedział biskup – wam pracownikom i wolontariuszom Caritas ciągle prawdziwego spotkania z Chrystusem, które wzbudza miłość i otwiera serce na bliźniego. Wy, współpracownicy Caritas potrzebujecie sakramentów i słowa, abyście nie stali się przedstawicielami jednej z wielu organizacji dobroczynnych. Bez trwania na Łamaniu Chleba, bez trwania na modlitwie, i w nauce Apostołów, Caritas pozostałby instytucją socjalną bez chrześcijańskiej duszy” – zaznaczył.
Na zakończenie homilii bp Paweł Stobrawa podziękował za piękną posługę na różnych szczeblach diecezjalnej Caritas: w stacjach opieki Caritas, hospicjum, Centrum dla dzieci z porażeniem mózgowym, a także parafialnych kołach Caritas i prosił, aby pracownicy „inwestowali w siebie, w swoje serce i tym bogactwem dzielili się obficie z innymi”.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.