„To jest świadek tysiącletniej kościelnej historii naszego miasta i katedra biskupa opolskiego” – powiedział bp Rudolf Pierskała 16 listopada podczas Mszy św. z okazji 720. rocznicy poświęcenia matki wszystkich kościołów diecezji.
Opolski biskup pomocniczy zachęcał, aby kochać katedrę tak, jak Pan Jezus kochał świątynię jerozolimską. „Tak jak Jezus, powinniśmy troszczyć się o to, aby ta świątynia była piękna, schludna, zadbana, aby zawsze była miejscem kultu i modlitwy, a także, aby w niej godnie się zachowywać” – zaznaczył.
Biskup wyraził radość z zakończenia pierwszego etapu prac remontowych i przypomniał, że renowacja przywróciła świetność z XV wieku. „Wszystkich cieszy wspaniały efekt wykonanych prac. Jednocześnie jest to zachęca do dalszego wspierania kosztownych działań renowacyjnych i konserwatorskich” – dodał.
Słowa uznania skierował bp Pierskała do proboszcza katedry – infułata Edmunda Podzielnego, ks. Waldemara Klingera – pełnomocnika ds. remontu oraz Kapituły Odnowy Katedry Opolskiej. „Z wdzięcznością doceniam podjęte już działania charytatywne, koncerty i aukcje na rzecz renowacji. Wdzięczni jesteśmy Jezusowi Chrystusowi szczególnie za Jego stałą obecność pod postacią chleba. Wdzięczni za Bożą Opatrzność nad nami i Jego błogosławieństwo dla nas przez ręce niezliczonych kapłanów, którzy w tej świątyni głosili słowo Boże i sprawowali święte sakramenty” – wymienił.
Szczególne słowa wdzięczności wyraził biskup wobec budowniczych tej świątyni, zarówno zmarłych, jak i żyjących. „Wdzięczni jesteśmy naszym przodkom za przekazane dziedzictwo wiary w Boga. Niech Bóg wynagrodzi ofiarodawcom naszej katedry. Niech zmarłych przyjmie do swego domu w niebie, a żyjących obdarzy błogosławieństwem” – prosił.
„Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, wspierających to piękne dzieło” – zaakcentował bp Pierskała. „Jak słyszeliśmy w Ewangelii, świątynię jerozolimską budowano czterdzieści sześć lat, my zaś z pewnością chcielibyśmy znacznie wcześniej ukończyć rozpoczęte prace remontowe naszej katedry. Z Bożą pomocą i ludzką determinacją, może uda się doprowadzić to dzieło do jubileuszu 800-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu w 2017 r.” – dodał.
Zdaniem kaznodziei, rocznica poświęcenia katedry skłania do zastanowienia się nad wartością i znaczeniem wspólnoty parafialnej. „Widzialna świątynia, kościół powstaje tam, gdzie jest żywa świątynia serc i dusz ludzi wierzących w Chrystusa. Najpierw musi zaistnieć żywa wspólnota wiary i miłości do Boga, a potem w sposób naturalny rodzi się pragnienie miejsca spotkania, następnie rodzi się pragnienie zbudowania domu dla Boga i świątyni dla tej wspólnoty wiary. Tak było przed 700 laty, gdy nasi przodkowie na tej ziemi postanowili zbudować tę świątynię, aby była domem modlitwy” – przypomniał.
„Z szacunku dla ponad 700-letniej przeszłości katedry zadbajmy więc o jej przyszłość. Niech troska o jej odnowę będzie wyrazem naszej wdzięczności dla otrzymanego dziedzictwa wiary” – zakończył bp Rudolf Pierskała.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.