„Trzy szczególne miejsca posługi określają diakońską służbę: ambona, ołtarz i caritas” – powiedział bp Rudolf Pierskała podczas święceń diakonatu w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu. Święcenia przyjęło sześciu alumnów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego.
Opolski biskup pomocniczy przypomniał, że diakoni m.in. głoszą w liturgii Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę o zbawieniu. „To wielka odpowiedzialność, gdyż wiara ludu Bożego rodzi się ze słuchania słowa Bożego i dojrzewa przez głoszenie słowa Bożego”.
Ponadto, zadaniem diakonów jest przygotowywanie Ofiary eucharystycznej i rozdzielanie wiernym Ciała i Krwi Pańskiej. „Macie przejąć się prawdziwą obecnością Chrystusa pod świętymi postaciami i uczyć wiernych szacunku i czci dla Jezusa obecnego w Eucharystii.
„Będziecie – mówił biskup – troszczyć się o chorych i biednych, o ludzi w podeszłym wieku, których w każdej wspólnocie nie brakuje, dlatego tak jak Chrystus, miejcie oczy i uszy otwarte na potrzeby innych, a serce szlachetne i gotowe do pomocy. Pan Jezus nigdy nie przechodził obojętnie wobec chorych, cierpiących i ubogich. Zawsze starał się im pomóc, gdy Go prosili, a co więcej, sam wychodził im naprzeciw, widząc jak są utrudzeni i obciążeni. Na tym polega miłość bez obłudy” – podkreślił.
Kaznodzieja wyjaśnił też, że diakoni to słudzy Jezusa w Kościele. „U początku dziejów Kościoła apostołowie za sprawą Ducha Świętego wybrali do codziennej pomocy siedmiu mężów cieszących się dobrą opinią, aby oni mogli oddawać się modlitwie i głoszeniu słowa Bożego. Tym zaś wybranym mężom powierzyli usługiwanie ubogim” – przypomniał.
Bp Pierskała mówił także, że diakoni mają być służącymi i choć to słowo wywołuje w pierwszym skojarzeniu uczucia niezbyt miłe, to powinni oni robić to, co inni im polecą. Dobrowolna zgoda oraz przyrzeczenie czci i posłuszeństwa ordynariuszowi sprawia, że diakoni „oddają Jezusowi to, co mają najcenniejsze, czyli swoją wolność”.
Jako wskazówki, jak być dobrym diakonem, biskup wymienił: zachowywanie dobrych obyczajów, opanowanie w mowie i korzystaniu z dóbr materialnych, aby ludzie widzieli ich dobre czyny i chwalili Ojca w niebie. „Nie was chwalili, choć z pewnością będą to niektórzy czynić i będą was chwalić” – dodał.
Kaznodzieja wyjaśnił też, że przyrzeczenie celibatu zobowiązuje do troski o odpowiedzialne i czyste relacje do drugiego człowieka, kobiet i mężczyzn, dzieci i młodzieży, troski o właściwe relacje w ich rodzinach i wspólnocie parafialnej. „W waszych relacjach osobowych do bliźnich ma zajaśnieć czystość bez skazy, aby pociągała lud Boży do naśladowania. Przez waszą posługę będziecie ludziom odsłaniali Jezusa, jako ich Zbawiciela” – zaznaczył.
„Wymagania, które stawia wam Pan Jezus są wielkie, ale możliwe do wykonania z Bożą i ludzką pomocą” – stwierdził bp Pierskała. „Otrzymacie przez święcenia łaskę stanu diakona. Moc Ducha Świętego umocni siedmiorakim darem łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi. Obudźcie mocną wiarę w działanie Ducha Bożego, który przemieni wasze serca, ogniem swojej mocy oczyści i przetworzy. On was uzdolni do służby na wzór Jezusa” – podkreślił.
Zdaniem biskupa, pierwszeństwo według Jezusa jest służbą w Kościele. „Wy pojęliście dar Bożego powołania, dlatego z ufnością idźcie za Jezusem. Czy można tak rozumieć pierwszeństwo? Tak można. Po ludzku wydaje się to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. Uwierzcie i zaufajcie!” – zachęcał.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.