„Swoim zaangażowaniem pomagacie poznawać Chrystusa poprzez dzieło Caritas i umiłowanie człowieka oraz troskę o piękno liturgii” – powiedział bp Andrzej Czaja w opolskiej katedrze z okazji wręczenia nagrody Hyacinthus Opoliensis. Zaangażowanie Antoniusa Hommelsheima pomogło stworzyć trwałe struktury diecezjalnej Caritas, natomiast dydaktyczno-muzyczna działalność prof. Remigiusza Pośpiecha przyczyniła się do rozwoju muzyki sakralnej na Śląsku.
Antonius Hommelsheim od 1990 r. angażował się poprzez ośrodek regionalny w Düren na rzecz projektu pomocy „Kluczbork” (Kreuzburg), zleconego mu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rządu niemieckiego w Bonn. W następnych latach, od 1991 do 1995, kierował projektem „Oberschlesien” (Górny Śląsk) na zlecenie tego samego ministerstwa. W stosunkowo krótkim czasie zorganizował ogromną pomoc dla diecezji opolskiej w formie darów rzeczowych, wsparcia finansowego i szkoleń. Dzięki jego zaangażowaniu mogła rozpocząć działalność diecezjalna Caritas. Laureat pomógł w przeprowadzeniu kursów języka niemieckiego na terenie Śląska, z których skorzystało blisko 18 tysięcy uczestników. Dzięki niemu pozyskano środki finansowe m.in. na rzecz radia diecezjalnego, szpitala w Ozimku, zamku w Pławniowicach, miejscowych stacji Caritas dla opieki nad osobami potrzebującymi, chorymi, samotnymi i starszymi. Poprzez liczne kursy i seminaria w Düren poszczególne grupy zawodowe i pracownicy administracyjni ze Śląska poznawali zachodnie standardy życia i demokratycznego zarządzania. A. Hommelsheim zainicjował również powstawanie bibliotek kościelnych z literaturą niemieckojęzyczną, aby mogła się odradzać kultura niemiecka.
Prof. Remigiusz Pośpiech ukończył Instytut Muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1985 roku prowadzi ożywioną działalność naukowo-dydaktyczną w Opolu. Równocześnie, od 2005 roku związany jest z Katedrą (później Instytutem) Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez 21 lat kierował Studium Muzyki Kościelnej dla organistów w Opolu, a jako członek Diecezjalnej Komisji Liturgiczno-Muzycznej był współredaktorem nowej wersji katolickiego modlitewnika i śpiewnika Droga do Nieba i czterech tomów Chorału organowego. W latach 2002-2005 był także przewodniczącym Komisji ds. Katolików Świeckich podczas Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej.
W badaniach naukowych koncentruje się przede wszystkim na dziejach kultury muzycznej Śląska, muzyce polskiej XVII–XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk klasztornych – głównie Jasnej Góry oraz problematyce muzyki liturgicznej po Soborze Watykańskim II. Jest także współzałożycielem i zastępcą redaktora naczelnego półrocznika Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars, a także założycielem i redaktorem serii naukowej Musica Claromontana – Studia i serii nutowych wydań źródłowych Musica Claromontana oraz członkiem komitetów redakcyjnych ośmiu czasopism i serii naukowej Monumenta Musicae in Polonia, wydawanej przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
Ponadto, należy do grona współzałożycieli Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, w którym w latach 2002–2005 pełnił funkcję wiceprezesa. W latach 2002–2011 był konsultorem ds. muzyki kościelnej w Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, a od roku 2003 przewodniczącym Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów. Jest również członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. W 2015 roku został wybrany do Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk jako zastępca przewodniczącego. W roku 2007 otrzymał Srebrną Piszczałkę – nagrodę Prymasa Polski „za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce”.
Nagroda Hyacinthus Opoliensis przyznawana jest jako wyraz wdzięczności i uhonorowania osób świeckich, które znacząco przyczyniły się do rozwoju kulturalnego i duchowego diecezji opolskiej. Kapitule Nagrody Honorowej przewodniczy bp Paweł Stobrawa. Dotychczas odznaczono redaktorkę opolskiego Gościa Niedzielnego Teresę Sienkiewicz-Miś oraz Gerlinde Back z Frankfurtu nad Menem, wspierającą diecezjalne seminarium duchowne. Ponadto, pozakonkursowo pierwszego Hyacinthusa wręczono abp. Celestino Migliore. Statuetka nawiązuje do pierwszego świętego, pochodzącego z Opolszczyzny, św. Jacka Odrowąża – Hyacintha.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.