„U podstaw Franciszkowego programu odnowy czy reformy Kościoła jest Boża logika miłości i miłosierdzia” – powiedział bp Andrzej Czaja podczas Wielkopostnych Wykładów Otwartych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Tegoroczny cykl zatytułowany jest „Papież Franciszek: 5 lat”.
Organizator wykładów – ks. prof. Marek Lis uzasadnił tegoroczny temat tym, że papież Franciszek wywołuje zainteresowanie jako jezuita, pierwszy Latynos i papież spoza Europy. Wykład inaugurujący wygłosił bp Andrzej Czaja na temat: „Papieża Franciszka wizja i odnowa Kościoła”.
Opolski biskup przyznał, że nawet pobieżna analiza nauczania papieża Franciszka pozwala stwierdzić, że papież bardzo dobrze zna eklezjologię Soboru Watykańskiego II i to właśnie na niej oparta jest jego cała wizja Kościoła. „Ta wizja jest wyrazem solidnej recepcji eklezjologii Vaticanum Secundum z uwzględnieniem chrystocentryzmu i jednocześnie takiego osadzenia całości myśli o Kościele na kategorii communio” – zaznaczył.
Ordynariusz podkreślił, że papież wielokrotnie mówi o Kościele jako wspólnocie ewangelizującej i zarazem ewangelizacyjnej, a także wskazuje na różne formy obdarowywania nas właśnie udziałem w tym, co Boże. „W tym zaś wyraża się to, co jest u podstaw rozumienia Kościoła jako communio. Jego myśl to właściwie solidna interpretacja Kościoła, która nie pozbawia go jego nadprzyrodzonego wymiaru, która pamięta, że Kościół nie jest nasz i że nie my go wznosimy, jest nam od Boga dany. Jednocześnie papież wskazuje na ścisłą osobową więź człowieka z Bogiem, bez której nie ma komunii Kościoła” – stwierdził.
Hierarcha zauważył również, że Franciszek ewidentnie wskazuje na zbawczy sens Kościoła. „Jeśli Kościół nie służy zbawieniu, to właściwie służy do niczego i taki Kościół jest niepotrzebny. Równocześnie papież ciągle mówi o tym, że Kościół to wielka tajemnica, nie tylko tajemnica wiary, ale sam w sobie, bo przecież jest to rzeczywistość Bosko-ludzka i to nawet bardziej Boska niż ludzka. Choć to, co ludzkie nieraz bardziej nas kole” – dodał.
„Można też stwierdzić – powiedział bp Czaja – że z soborowej spuścizny papież Franciszek podejmuje myśl wyraźnie bardziej progresywną, czego wyrazem jest m.in. chętne mówienie o kolegialności urzędu w Kościele, o potrzebie synodalności”. Jednocześnie papież stara się odpowiedzieć na pytanie o profil, kształt Kościoła na dzisiejsze czasy, czyli biorąc pod uwagę dwie zmienne – uwarunkowania dzisiejszego świata, bo przecież Kościół nie żyje w próżni, oraz dzisiejszy stan ducha ludzkiego tak, by zrealizować jak najlepiej misję zbawczą.
Ponadto, opolski biskup docenił wybitne utalentowanie i charyzmat Ojca Świętego w ujmowaniu ważkich myśli za pomocą prostych obrazów, które nawiązują do Biblii lub sytuacji z życia wziętych. Podstawowe rysy pastoralnej wizji Kościoła według Franciszka to bliskość wobec człowieka, serdeczność, czułość, wychodzenie do ludzi, zwłaszcza na peryferiach, otwartość, zaangażowanie, mistyka życia razem. A prawdziwą koniecznością jest pastoralne nawrócenie i rewizja dotychczasowego stylu duszpasterzowania.
„Jeden z ważniejszych postulatów ku odnowie Kościoła – mówił bp Czaja – jest to, że każdy z nas ma być uczniem i misjonarzem równocześnie. Aby się tak stało, to najpierw trzeba przeżyć miłość Pana, doświadczyć jej, żeby w człowieku był motor do bycia misjonarzem. Pierwszorzędnego znaczenia w realizacji misji Kościoła nabiera aktywne szukanie osób, które oddalają się od wspólnoty i wnikanie w tajemnice osób opuszających Kościół” – podkreślił.
Podsumowując nauczanie papieskie na temat Kościoła, ordynariusz diecezji opolskiej wskazał, że u podstaw programu odnowy Kościoła jest Boża logika miłości i miłosierdzia. „Papież zmaga się o Kościół radykalnego powrotu do Ewangelii, o Kościół niewpatrzony w siebie i nieżyjący troską o obronę przywilejów, lecz z wielką gorliwością i umiejętnie służący zbawieniu wszystkich ludzi i dający w świecie mężne świadectwo wiary i miłości” – zakończył.
Wielkopostne Wykłady Otwarte organizowane są przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.