Kościół opolski podejmuje wielorakie działania, które wspomagają osoby i rodziny znajdujące się w sytuacji skrajnego ubóstwa. Warunki, w jakich narodził się Zbawiciel świata, każą nam pochylić się nad tragicznym losem wielu dzieci, które bez naszej pomocy nie mają szans na godne życie, a czasami są nawet zagrożone w swym istnieniu.

W Boże Narodzenie jeszcze głębiej uświadamiamy sobie radosną prawdę, że Bóg tak umiłował świat, iż Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16). Refleksja nad tajemnicą przyjścia na świat Syna Bożego powinna nas prowadzić do jeszcze większej troski o życie każdego człowieka.

Wyrazem tej troski może być materialne wsparcie Funduszu Ochrony Życia, który został powołany przez Episkopat Polski w celu wspierania biednych osób i rodzin, a także instytucji broniących życia, takich jak Centrum Służby Życiu i Rodzinie w Opolu. Podobnie jak w latach ubiegłych, na Fundusz ten przeznaczone zostaną ofiary zebrane na tacę podczas Pasterki.

W roku ubiegłym Dom Matki i Dziecka otoczył bezpośrednią opieką 51 matek i dzieci. Swoje szczęśliwe miejsce w rodzinach znalazło dzięki Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu 28 dzieci, a z pomocy Poradni Rodzinnej skorzystało 2300 osób.

Dziękując za dotychczasową pomoc, serdecznie zachęcam wszystkich wiernych do poparcia tej inicjatywy. Każda złotówka ofiarowana na ten szlachetny cel stanie się wyrazem naszego udziału w budowaniu kultury życia.

Wszystkim hojnym ofiarodawcom z serca dziękuję i błogosławię! Korzystając z okazji składam wszystkim najlepsze życzenia świąteczne. Niech Dobry Bóg pomoże Wam, jak najlepiej przeżyć głębię tajemnicy Bożego Narodzenia w sercu, rodzinie i świątyni.

† Andrzej Czaja
Biskup Opolski

Opole, dnia 9  grudnia 2011 r.

-------------------------------------
Komunikat Biskupa Opolskiego należy odczytać w niedzielę, 18 grudnia br. w ramach ogłoszeń parafialnych.
W Boże Narodzenie podczas Pasterki proszę przypomnieć o przeznaczeniu tacy na Fundusz Ochrony Życia. 

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat_Pasterka_2011.pdf)Komunikat – wersja do druku[ ]250 kBPliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.