Drodzy Diecezjanie!
29 grudnia br. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował pasterzem diecezji gliwickiej biskupa Jana Kopca, dotychczasowego biskupa pomocniczego naszej diecezji.
Biskup Jan Kopiec przez całe swoje życie jest związany z diecezją opolską. Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie–Opolu, 30 kwietnia 1972 roku przyjął święcenia kapłańskie w opolskiej katedrze z rąk pierwszego biskupa opolskiego Franciszka Jopa. W latach 1978–1982 odbył studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył uzyskaniem stopnia doktora. Od tego czasu jest wykładowcą i profesorem w naszym Wyższym Seminarium Duchownym, a od momentu powstania Uniwersytetu Opolskiego również na Wydziale Teologicznym. Oprócz tego pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji duszpasterskich i naukowych. Pasją biskupa Jana Kopca jest historia Kościoła, a badania naukowe w tej dziedzinie pozwoliły mu zdobywać kolejne stopnie naukowe aż po stanowisko
profesora zwyczajnego.
5 grudnia 1992 roku ks. Jan Kopiec został mianowany biskupem pomocniczym w Opolu. Święcenia biskupie przyjął w Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 1993 roku w Rzymie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II.
W imieniu własnym i wszystkich diecezjan pragnę serdecznie podziękować biskupowi Janowi za posługę w naszym Kościele opolskim. Jego zaangażowanie koncentrowało się nie tylko na twórczej działalności naukowej. Swoje pasterskie powołanie realizował przez pracę w Kurii Diecezjalnej, a przede wszystkim przez sprawowanie świętych posług w poszczególnych wspólnotach parafialnych, jak też podczas uroczystości w naszych diecezjalnych sanktuariach. Wyrazem naszej wspólnej wdzięczności niech będzie modlitwa w intencji nowego Biskupa Gliwickiego. Chcemy to uczynić w sposób szczególny w dniu 6 stycznia 2012 roku podczas Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem biskupa Jana o godz. 10.30 w katedrze opolskiej w 19. rocznicę jego święceń biskupich.
Zapraszam na tę Eucharystię kapłanów, siostry zakonne i wiernych. Proszę również, aby w tym dniu we wszystkich kościołach naszej diecezji podczas Mszy św. w modlitwie wiernych polecano Bogu biskupa Jana i jego posługiwanie w Kościele gliwickim, a po Komunii św. odśpiewano dziękczynne Te Deum laudamus.
Uroczysty ingres biskupa Jana Kopca do katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach odbędzie się 28 stycznia 2012 roku.
Życzymy nowemu Pasterzowi Kościoła gliwickiego światła i mocy Ducha Świętego, a biskupie zawołanie „Krzyż Chrystusa – nadzieja nasza” niech Go umacnia, gdy z wiarą i miłością podejmuje apostolskie wezwanie.

† Andrzej Czaja
Biskup Opolski

Opole, dnia 29 grudnia 2011 roku

----------------------------------
Komunikat należy odczytać podczas ogłoszeń 1 stycznia 2012 roku w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
 Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.