Tekst do druku

Drodzy Bracia i Siostry,
nasza wspólnota diecezjalna znowu stanęła w obliczu kataklizmu, który wymaga konkretnej pomocy w duchu miłości bliźniego. Wezbrane wody rzeki Odry i jej dopływów zalały wiele miejscowości. Spowodowały ogromne cierpienia i straty materialne. Razem z Wami, drodzy Diecezjanie, modlę się za poszkodowanych i proszę Boga o pociechę i nadzieję dla nich w obliczu trudności.
Jednocześnie pamiętając o prawdzie, której uczy nas miłosierny Samarytanin, że nic nie może zastąpić miłości bliźniego, proszę Was o konkretny gest solidarności z cierpiącymi.
W niedzielę 30 maja br. przed wszystkimi kościołami naszej diecezji, zorganizowana zostanie zbiórka pieniędzy dla ofiar powodzi. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na usuwanie skutków powodzi i pomoc powodzianom w jak najszybszym powrocie do normalnego życia.
Czcigodnych Księży proszę o bezzwłoczne przekazanie zebranych pieniędzy na konto lub adres Caritas Diecezji Opolskiej, która już organizuje transporty z pomocą humanitarną.
Wasz biskup
† Andrzej Czaja

----------------------------
Konto Caritas Diecezji Opolskiej: Grupa Pekao S.A. O/Opole,
nr: 66 1240 1633 1111 0000 2651 3092 z dopiskiem „dla powodzian”.


 Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.