Offcanvas Section

DATY SPRAWOWANIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA DLA DOROSŁYCH 2021/2022:


- w sobotę przed III niedzielą Adwentu tj. 11 grudnia 2021 r.
- w sobotę przed III niedzielą Wielkiego Postu tj. 19 marca 2022 r.
- w sobotę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego tj. 4 czerwca 2022 r.

MIEJSCA I DATY KURSÓW PRZYGOTOWAWCZYCH DO BIERZMOWANIA DLA DOROSŁYCH 2021/2022: 


Racibórz
, dom katechetyczny przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19.00 (soboty)

Nauki w następujących terminach:

Rok 2022

Cykl nauk: 12.02; 19.02; 26.02; 5.03; 12.03

Cykl nauk: 5.11; 12.11; 19.11; 26.11; 3.12


Opole, dom katechetyczny przy parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła – spotkania w poniedziałki o godz. 19.00

Nauki w następujących terminach:

Rok 2021     

Cykl nauk: 8.11; 15.11; 22.11; 29.11; 6.12;

Rok 2022

Cykl nauk: 14.02; 21.02; 28.02; 7.03; 14.03;

Cykl nauk: 25.04; 9.05; 16.05; 23.05; 30.05;


Kędzierzyn-Koźle, parafia Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła - spotkania w czwartki, o godz. 18.45:

Nauki w następujących terminach:

Rok 2021

Cykl nauk: 7 X, 14 X, 21 X, 28 X, 4 XI, 11 XI, 18 XI, 25 XI, 2 XII, 9 XII.

Rok 2022

Cykl nauk: 3 II, 10 II, 17 II, 24 II, 3 III, 10 III, 17 III, 24 III, 31 III,  7 IV.

Cykl nauk: 6 X, 13 X, 20 X, 27 X, 3 XI, 10 XI, 17 XI, 24 XI, 1 XII, 8 XII.


Nysa, parafia Matki Bożej Bolesnej - Zgromadzenie Słowa Boże go SVD, ul. Rodziewiczówny 3, spotkania w soboty o godz. 19.00:

Nauki w następujących terminach:

Rok 2021

Cykl nauk: 10 IV, 17 IV, 24 IV, 8 V, 15 V.
 
Cykl nauk: 6 XI, 13 XI, 20 XI, 27 XI, 4 XII.

Rok 2022

Cykl nauk: 12 II, 19 II, 26 II, 5 III, 12III.

Cykl nauk: 23 IV, 7 V, 14 V, 21 V, 28 V.

Cykl nauk: 29 X, 5 XI, 19 XI, 26 XI, 3 XII.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.