Offcanvas Section

Rok 2022 obfituje w liczne jubileusze, o których warto pamiętać i które warto też wspólnie przeżywać. 100 lat temu, czerpiąca z tysiącletniego dziedzictwa diecezja wrocławska uległa swojemu pierwszemu istotnemu podziałowi, kiedy to Ojciec Święty Pius XI (Achilles Ratti) powołał do życia administrację apostolską dla polskiego Górnego Śląska. 50 lat temu, 28 czerwca1972 r., papież Paweł VI bullą Episcoporum Poloniae coetus powołał do życia diecezję opolską. 30 lat temu, na mocy bulli Ojca Świętego Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus, 25 marca 1992 r. południowo-wschodnia część diecezji opolskiej razem z północną częścią diecezji katowickiej weszła w skład nowo powstałej diecezji gliwickiej, sama zaś diecezja katowicka została podniesiona do rangi archidiecezji, i razem z diecezją opolską i gliwicką utworzyła nową metropolię górnośląską.
Dziękując Panu Bogu za dar Kościoła opolskiego, pracownicy i studenci Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego pragną zaprosić na jubileuszową konferencję naukową, która odbędzie się w sobotę 21 maja b.r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, w auli nad kościołem św. Jadwigi. Spotkanie rozpocznie się o godz. 14.00 i składać się będzie z dwóch części: historycznej i panelu dyskusyjnego, w czasie którego chcemy zachęcić wszystkich biorących udział w konferencji do ożywionej dyskusji poświęconej misji Kościoła opolskiego w dobie dzisiejszych burzliwych przemian i trwającego w Kościele powszechnym synodu, który chce wysłuchać uważnie wiernych w ich misji na rzecz żywej wspólnoty wierzących. Tą drogą kierujemy do wszystkich wiernych diecezji opolskiej i całej metropolii górnośląskiej zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu: kapłanów, osoby życia konsekrowanego, wszystkich braci i siostry, a szczególnie osoby młode, będące przyszłością Kościoła.
Ponieważ jako organizatorzy chcemy również zorganizować poczęstunek, prosimy osoby zainteresowane o potwierdzenie chęci uczestnictwa w jubileuszowym spotkaniu drogą mailową (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Spotkanie zakończy się Eucharystią i dziękczynnym Te Deum w kościele akademickim św. Jadwigi.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.