Offcanvas Section

 

Śp. ks. Gerhard Sobotta urodził się 23 sierpnia 1935 roku w Brożcu w rodzinie Walentego i Gertrudy zd. Posmyk. Uczęszczał początkowo do szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości, ale musiał przerwać naukę ze względu na działania wojenne w 1945 roku. Wkrótce cała rodzina przeprowadziła się do Żywocic i w tej miejscowości ukończył w 1949 roku szkołę podstawową. Naukę kontynuował w Niższym Seminarium Duchownym, które miało swoją siedzibę początkowo w Nysie, a następnie w Gliwicach. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1953 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 31 sierpnia 1958 roku w kościele prokatedralnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu z rąk biskupa Franciszka Jopa. Po święceniach przez rok pełnił posługę wikariusza w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu, a następnie w parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach (1959-1966). W 1966 roku został proboszczem parafii św. Mikołaja w Ligocie Prószkowskiej. Po pięciu latach posługiwania na tej placówce objął parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich, w której był proboszczem przez 39 lat, aż do przejścia na emeryturę w 2010 roku. Zamieszkał wtedy w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. W latach 1986-1999 był ponadto sędzią Sądu Diecezji Opolskiej, a w latach 1987-1998 członkiem rady kapłańskiej. Przez dwie kadencje pełnił również funkcję dziekana dekanatu Kamień Śląski (1990-2000). Biskup Opolski nadał mu w 1988 roku tytuł dziekana honorowego, a w 1991 roku radcy duchownego, natomiast Ojciec Święty obdarzył go w 1992 roku godnością kapelana Jego Świątobliwości, zaś w 2005 roku tytułem prałata Jego Świątobliwości. Zmarł 23 października 2019 roku.

***

Polecajmy śp. ks. Gerharda Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Gerhard, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.