Offcanvas Section

W Krakowie odbyło się dzisiaj spotkanie kardynała Stanisława Dziwisza z prowincjałem Polskiej Prowincji oblatów. Wieloletni sekretarz Ojca Świętego Jana Pawła II przekazał dla nowo budującej się parafii w Opolu bezcenne dary. Ojciec Paweł Zając OMI otrzymał relikwie krwi świętego papieża, a także kamień z grobu Jana Pawła II z bazyliki watykańskiej, który zostanie wmurowany jako kamień węgielny nowej świątyni w Opolu. Jej budowa ma niebawem ruszyć. Wśród darów znalazła się również biała sutanna, której używał papież.

Prowincjał polskich oblatów przekazał księdzu kardynałowi pamiątkowy medal, wybity z okazji 100-lecia Polskiej Prowincji.

Pragnę wyrazić moją wdzięczność księdzu kardynałowi za niezwykle miłe przyjęcie oraz rozmowę. Podczas spotkania wspominał wielu oblatów, z którymi miał okazję spotkać się podczas papieskich pielgrzymek – skomentował o. Paweł Zając OMI.

Przekazanie darów dla opolskiej parafii nastąpi po uwzględnieniu odpowiedniej daty z ordynariuszem miejsca – bp. Andrzejem Czają. Pragnieniem prowincjała jest, aby uroczystość obok podniosłego charakteru, miała jednocześnie wymiar rodzinny dla nowej wspólnoty parafialnej.

Parafia pw. św. Jana Pawła II została powołana do życia decyzją ordynariusza opolskiego w kwietniu 2019 roku. Powstaje w Opolu – Kolonii Gosławickiej. Duszpasterstwo 400. parafii diecezji opolskiej powierzono Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokalanej. W pierwszą rocznicę istnienia wspólnoty, bp Andrzej Czaja oraz o. Paweł Zając OMI, wyrazili pragnienie, aby powstająca parafia stanowiła dar dla Jana Pawła II z okazji jego 100-rocznicy urodzin.

Strona internetowa parafii - https://opole.oblaci.pl/ 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.