Offcanvas Section

16 kwietnia 2021 r. zmarł o. Roland Klose, werbista, pochodzący ze Zdzieszowic i posługujący ostatnio w Nysie.

Pogrzeb odbył się w czwartek, 22 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00 w kościele Matki Bożej Bolesnej w Nysie. 

Roland Klose urodził się 24 sierpnia 1963 r. w Zdzieszowicach, w rodzinie Gerharda i Stefani z domu Trela. Miał siostrę Kornelię. Po ukończeniu szkoły podstawowej Roland rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie, którą ukończył egzaminem dojrzałości 1 czerwca 1982 r. Jako wieloletni ministrant, wychowany w katolickiej rodzinie, postanowił zostać misjonarzem i wstąpić do Zgromadzenia Słowa Bożego. We wrześniu 1982 r. rozpoczął nowicjat zakonny w Domu Misyjnym św. Stanisława Kostki w Chludowie. Studia filozoficzne odbył w latach 1984-1985 na Wydziale Filozoficznym Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Nysie. We wrześniu 1985 r. rozpoczął studia teologiczne na Wydziale Teologicznym tegoż seminarium w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie. 8 września 1989 r. w kościele seminaryjnym w Pieniężnie złożył wieczystą profesję zakonną, a 16 września tegoż roku otrzymał święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie przyjął również w Pieniężnie 12 maja1990 r. z rąk ks. bp. Wojciecha Ziemby.

Po święceniach był w latach 1990-1992 wikariuszem w werbistowskiej Parafii pw. Królowej Apostołów w Rybniku. W 1992 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych na roczną naukę języka angielskiego. Od 1993 r. podjął pracę misyjną na Karaibach: najpierw na St. Kitts i Nevis, a następnie na Jamajce. Później wyjechał do pracy misyjnej na Tajwan.

W sierpniu 2020 r., ze względu na stan zdrowia, powrócił do Polski. W lutym 2021 r. zamieszkał w Domu Misyjnym św. Krzyża w Nysie, gdzie w miarę sił pomagał w pracy apostolskiej prowadzonej przez miejscową wspólnotę. O. Roland Klose SVD zmarł 16 kwietnia 2021 r. w szpitalu w Prudniku na COVID-19.

Polecajmy śp. o. Rolanda Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Roland, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

___
zdj. www.werbisci.pl

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.