Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

"Rekolekcje z Różą w dłoni" to cykl homilii i konferencji wygłoszonych przez ks. Krzysztofa Grzywocza w 2016 r. w Sanktuarium św. Rity w Głębinowie.
Zachęcamy do odwiedzin strony kskrzysztofgrzywocz.pl oraz wysłuchania opublikowanych dotąd konferencji. 

I
Homilia z pierwszego dnia „Rekolekcji z różą w dłoni”, zarejestrowana w Sanktuarium św. Rity w Głębinowie [2016 r.]. Przywołując postawę Dawida oraz posłanie Apostołów ks. Grzywocz uwypukla przymiot Bożego miłosierdzia, o którym św. Tomasz z Akwinu mówił, że jest największym znakiem wszechmocy Boga i który swoją pełnię osiąga w wydarzeniu krzyża. Ikoną takiej postawy jest św. Rita – jej życie małżeńskie, tragiczna historia męża i synów, droga życia zakonnego wyznaczyły przestrzeń, w której nieustannie uczyła się przebaczać. II
Konferencja wprowadzająca do „Rekolekcji z różą w dłoni” (Sanktuarium św. Rity w Głębinowie, I 2016 r.). Ks. Krzysztof Grzywocz – przywołując fragment Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej (nr 20) – mówi o największym pragnieniu człowieka, jakim jest tęsknota za Bogiem wypełniająca się w doświadczeniu miłości miłosiernej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.