Offcanvas Section


WTOREK 25 maja 

godz. 16:30
Parafia Przemienienia Pańskiego - Opole
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego - Opole
Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - Opole-Nowa Wieś Królewska 

godz. 19:30
Parafia św. Jacka - Opole 
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego - Opole
Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - Opole-Nowa Wieś Królewska 


ŚRODA 26 maja 

godz. 16:30
Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - Opole-Nowa Wieś Królewska 
Parafia św. Karola Boromeusza - Opole 
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - Opole 

godz. 19:30
Parafia św. Jacka - Opole 
Parafia św. Karola Boromeusza - Opole 
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - Opole 


CZWARTEK 27 maja

godz. 16:30
Parafia św. Wojciecha - Opole 
Parafia Chrystusa Króla - Opole-Metalchem

godz. 19:30
Parafia św. Jacka - Opole 
Parafia Wniebowzięcia NMP - Opole-Gosławice


PIĄTEK 28 maja 

godz. 16:30
Parafia Przemienienia Pańskiego - Opole 
Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej - Opole-Groszowice
Parafia św. Jadwigi Śląskiej - Opole-Malina

godz. 19:30 
Parafia św. Jacka - Opole
Parafia Matki Boskiej Fatimskiej - Opole-Grudzice


SOBOTA 29 maja 

godz. 10:30 
Parafia św. Jacka - Opole
Parafia św. Ap. Piotra i Pawła - Opole 

godz. 13:00
Parafia św. Jacka - Opole
Parafia św. Ap. Piotra i Pawła - Opole 

godz. 15:00
Parafia św. Jacka - Opole
Parafia św. Ap. Piotra i Pawła - Opole 


NIEDZIELA 30 maja

godz. 15:00 
Parafia Przemienienia Pańskiego - Opole 


 Kolejne terminy zostaną podane w najbliższym czasie. 
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.