Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section


Dziś o godz. 11:00 w kaplicy Kurii Diecezjalnej w Opolu odprawiona została uroczysta Msza święta wraz z Kapłanami, którzy 50 lat temu przyjęli święcenia prezbiteratu. Mszy świętej przewodniczył bp Jan Kopiec, a Słowo Boże wygłosił bp Andrzej Czaja, w koncelebrze uczestniczyli także biskupi Paweł Stobrawa i Rudolf Pierskała.

Księżom Jubilatom składamy serdeczne życzenia i zapewniamy o naszej modlitwie. 

Relacja Radia Doxa z tego wydarzenia kliknij TUTAJ

Kazanie bpa Andrzeja Czai 


 
IMG4757
IMG4756
IMG4755
IMG4753
IMG4752
IMG4751
IMG4749
IMG4746
IMG4744
IMG4743
IMG4742
IMG4732
IMG4728
IMG4726
IMG4721
IMG4725
IMG4757 IMG4756 IMG4755 IMG4753 IMG4752 IMG4751 IMG4749 IMG4746 IMG4744 IMG4743 IMG4742 IMG4732 IMG4728 IMG4726 IMG4721 IMG4725

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.