Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Nagroda honorowa Hyacinthus Opoliensis jest szczególną formą wyrażenia wdzięczności i uhonorowania osób, które znacząco przyczyniły się do kulturowego i duchowego rozwoju Śląska Opolskiego. W tym roku to wyjątkowe wyróżnienie otrzymają:

Pan Rajmund Adamietz, który od wielu lat angażuje się w pomoc najbardziej potrzebującym, wspierając wielorakie akcje charytatywne i społeczne. Laureat znany jest także z troski o zachowanie bogatego dziedzictwa kulturowego Śląska Opolskiego.

Pan Alfred Bączkowicz, który od ponad pięćdziesięciu lat zaangażowany jest w kształt i rozwój muzyki liturgicznej w Diecezji Opolskiej. Bogata osobowość Laureata – wybitnego organisty i kompozytora, charyzmatycznego wykładowcy, szanowanego pedagoga, kompetentnego członka Komisji Liturgicznej – wpisała się złotymi literami w historię naszej diecezji oraz w serca wielu muzyków kościelnych. Nieoceniony jest także wkład Pana Alfreda Bączkowicza w rozwój prężnie działającego dziś Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu, kiedyś Studium Muzyki Kościelnej.

Pan Mateusz Kłosek, który słowem, przykładem i zaangażowaniem wielowymiarowo ukazuje wartości chrześcijańskie jako nadrzędne w życiu człowieka. Pośród szerokich działań Laureata znalazły się także i te, które wspomagają Biskupa Opolskiego w misji głoszenia Ewangelii.

Uroczysta gala wręczenia nagrody Hyacinthus Opoliensis odbędzie się w sobotę 22 października br. o godz. 17.00 w Auli Muzeum Diecezjalnego w Opolu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.