Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w poniedziałek 1 kwietnia 2024 r. w 69. roku życia i w 44. roku kapłaństwa zmarł ks. Edmund Sachta, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Żelaznej (dekanat Opole-Szczepanowice).

***

Urodził się 10 VI 1955 r. w Gorzowie Śląskim w rodzinie Pawła i Urszuli zd. Kałuża. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Gorzowie Śląskim, gdzie uzyskał w 1974 r. świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 11 V 1980 r. w katedrze opolskiej z rąk bp. Chrétien Matawo Bakpessi z diecezji Sokodé w Togo, który odwiedzał w tym czasie diecezję opolską. Jako neoprezbiter został posłany do parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach, gdzie był wikariuszem do 1983 roku. W latach 1983-1986 posługiwał jako wikary w parafii św. Michała w Szklarach. Następnie w latach 1986-1987 był kapelanem sióstr franciszkanek w Krzyżanowicach. W 1987 roku biskup opolski mianował go proboszczem parafii św. Mikołaja w Żelaznej. Ponadto w latach 2007-2008 pełnił funkcję sędziego w Sądzie Diecezji Opolskiej. W 2005 roku Biskup Opolski nadał mu tytuł dziekana honorowego. Zmarł 1 IV 2024 r. w szpitalu w Opolu.

*** 

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek 4 kwietnia 2024 r. o godz. 19.00 w kościele pw. św. Mikołaja w Żelaznej;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 5 kwietnia 2024 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Mikołaja w Żelaznej.

***  

Polecajmy śp. ks. Edmunda Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Edmund, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.