Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że we wtorek 2 stycznia 2024 r. w 93. roku życia i w 69. roku kapłaństwa zmarł ks. Edward Gogollok, emerytowany administrator Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu-Sudole i kapelan Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach.

***

Śp. Edward Gogollok urodził się 24 X 1931 r. w Komprachcicach, w rodzinie Jana i Gertrudy zd. Niestrój. W latach 1938-1943 uczęszczał do szkoły podstawowej w Komprachcicach. Przygotowany w domu złożył egzamin w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym w Raciborzu. Działania wojenne przerwały w 1945 r. jego edukację, więc powrócił do rodzinnych Komprachcic. Od 1946 r. kontynuował naukę w II Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim w Opolu, gdzie w 1950 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Święcenia kapłańskie przyjął 19 VI 1955 r. w kościele pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego. Po święceniach był wikariuszem w parafiach: św. Jana Chrzciciela w Ozimku (19551956), Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej (19561957), św. Jadwigi w Zabrzu (19571958), św. Anny w Krzanowicach (19581959). W 1959 r. został administratorem parafii Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu-Sudole i pełnił tę funkcję do 1974 r., kiedy na dwa lata udał się do Niemiec. Po powrocie w 1976 r. posługiwał duszpastersko w różnych parafiach diecezji. W latach 1979-1985 był kapelanem w domu generalnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach. W 1985 r. został rezydentem przy parafii w Grzędzinie i po roku posługi przeszedł na emeryturę. Zamieszkał wtedy w domu rodzinnym w Komprachcicach. W 2017 r. przeniósł się do Diecezjalnego Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup Opolski nadał mu w 2005 r. tytuł dziekana honorowego. Zmarł 2 I 2024 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w niedzielę 7 stycznia 2024 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu-Sudole;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 8 stycznia 2024 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Komprachcicach.

***

Polecajmy śp. ks. Edwarda Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Edward, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w niedzielę 31 grudnia 2023 r. w 91. roku życia i w 67. roku kapłaństwa zmarł ks. prałat Wolfgang Globisch, emerytowany proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Niepokalanego Serca Maryi w Kolonowskiem.

***

Urodził się 23 I 1933 r. w Zakrzowie k. Opola w rodzinie rolniczej Pawła i Małgorzaty zd. Habicht. Uczęszczał początkowo do szkoły podstawowej w Zakrzowie i Opolu, jednak z powodu działań wojennych znalazł się z rodzicami w Wierzchu – rodzinnej miejscowości jego ojca. Po wojnie rodzice znaleźli posadę w klasztorze sióstr elżbietanek w Czarnowąsach i przeprowadzili się do tej miejscowości. W Czarnowąsach ukończył szkołę podstawową, a następnie kontynuował naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Nysie (ostatnia klasa w Opolu), gdzie uzyskał w 1951 r. świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 VI 1956 r. z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego w katedrze opolskiej. Po święceniach był wikariuszem w parafiach: św. Jana Ewangelisty w Paczkowie (1956-1957), św. Anny w Krzyżanowicach (1957-1958), św. Mikołaja w Pyskowicach (1958-1959) i w parafii NSPJ w Raciborzu (1959-1960). W latach 1960-1974 był proboszczem parafii NSPJ w Wawelnie, a od 1974 do 2003 r. – parafii Niepokalanego Serca Maryi w Kolonowskiem. W latach 1983-1985 pełnił również funkcję wicedziekana, a następnie (1985-1990) dziekana dekanatu Dobrodzień. W latach 1967-1978 był diecezjalnym duszpasterzem ministrantów. Od 2003 roku przez wiele lat rezydował w parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Opolu-Grudzicach. W 2010 roku przeszedł na emeryturę.

Już w pierwszych latach kapłaństwa angażował się w proces pojednania polsko-niemieckiego, współpracując z ruchem młodych niemieckich katolików Znaki Pokuty. Jako proboszcz w Wawelnie zainicjował działające do dzisiaj w diecezji opolskiej dzieło kolędników misyjnych. Po upadku komunizmu zaangażował się w tworzenie struktur i dzieł Caritas Diecezji Opolskiej, której był wicedyrektorem. Był m.in. twórcą Centralnej Polsko-Niemieckiej Biblioteki Caritas im. Josepha Eichendorffa w Opolu i jej dyrektorem (została poświęcona w 2000 roku). Stworzył sieć „bibliobusów” – autobusów z książkami, który dostarczał osobom zainteresowanym literaturę polską i niemiecką. Tworzył również struktury duszpasterstwa mniejszości. Od 1990 roku przez 20 lat pełnił funkcję duszpasterza mniejszości narodowych i etnicznych diecezji opolskiej. Zainicjował powstanie biuletynu „Die Heimatkirche”, dwujęzycznej „Drogi do nieba”, śpiewnika „Głos serca” i chorału dla organistów. Był pomysłodawcą Pielgrzymki Narodów do Zlatych Hor i wieloletnim organizatorem Pielgrzymki Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę Świętej Anny. Jest autorem kilku publikacji historycznych, m.in. „Z dziejów Wspólnoty Parafialnej i kościoła w Kolonowskiem. 50-lecie poświęcenia świątyni” (2004), „Wczoraj i dziś Parafii Wierzch” (2016), „Dzieje parafii: Wawelno, Prądy, Siedliska, Sosnówka” (2017), „Opolski męczennik, ks. Georg Hertel. Świadek wiary i miłości” (2019), „Przedziwne są Drogi Pańskie. Biblioteki Caritas 1989-2010” (2021).

Biskup Opolski nadał mu w 1976 r. tytuł dziekana honorowego, a w 1990 r. radcy duchownego. W 2006 r. został uhonorowany tytułem kapelana Jego Świątobliwości. W roku 2010 otrzymał od prezydenta Niemiec Złoty Krzyż Zasługi I Klasy Republiki Federalnej Niemiec, a w roku 2011 – od prezydenta RP – Złoty Krzyż Zasługi.

Zmarł 31 XII 2023 r. w Domu Księży Emerytów w Opolu.

*** 

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek 4 stycznia 2024 r. o godz. 18.00 w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Kolonowskiem;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 5 stycznia 2024 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Kolonowskiem. Pochówek bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu parafialnym.

***  

Polecajmy śp. ks. Wolfganga Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Wolfgang, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w niedzielę 26 listopada 2023 r. w 82. roku życia i w 58. roku kapłaństwa zmarł ks. Manfred Słaboń, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Nawiedzenia NMP w Łączniku.

***

Śp. ks. Manfred Słaboń urodził się 19 X 1941 r. w Staniszczach Wielkich w rodzinie Wiktora i Adelajdy zd. Czudaj. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości i kontynuował naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Gliwicach. Po dwóch latach jednak, ze względu na trudną sytuację materialną, musiał przenieść się do liceum ogólnokształcącego w Strzelcach Opolskich, gdzie w 1959 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 VI 1965 r. w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Opolu z rąk bpa Wacława Wyciska. Po święceniach został wikariuszem w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim (1965–1968), potem w parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu (1968–1972), następnie przez rok w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy (1971-1972), a kolejne trzy lata w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku (1972-1975). W 1975 r. został mianowany proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Olbrachcicach. Po pięciu latach posługi w tej parafii został proboszczem parafii Nawiedzenia NMP w Łączniku, w której duszpasterzował przez 36 lat, aż do przejścia na emeryturę w 2016 r. Pozostał wtedy na terenie parafii. Trwałym pomnikiem jego posługi pozostaną wzniesione z jego inicjatywy kościoły filialne pw. Niepokalanego Serca Maryi w Mosznej i pw. Świętej Teresy Benedykty od Krzyża w Pogórzu. Za czasów jego posługi zaadaptowano pomieszczenia gminne w Chrzelicach na kaplicę. Jego wielką pasją była etnografia i językoznawstwo. Przez lata spisywał opowieści ludzi o dawnym życiu na Śląsku i tworzył swój Słownik Gwar Śląskich. Jest autorem wierszy, niektóre z nich zostały opublikowane.  Biskup Opolski nadał mu w 2004 r. tytuł dziekana honorowego. Zmarł 26 XI 2023 r.

***   

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w środę 29 listopada 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Łączniku;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 30 listopada 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Łączniku. Pochówek bezpośrednio po Mszy św. przy kościele parafialnym.

***  

Polecajmy śp. ks. Manfreda Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Manfred, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w niedzielę 19 listopada 2023 r. w 84. roku życia i w 57. roku kapłaństwa zmarł ks. Walenty Werner Koziol, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Jadwigi w Szonowie i ex currendo Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Klisinie.

*** 

Urodził się 5 VII 1940 r. w Bytomiu w rodzinie Konrada i Marii zd. Dworaczek. Szkołę podstawową ukończył w 1954 r. Bytomiu-Karbiu i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Bytomiu. Po ukończeniu X klasy przeniósł się do liceum dla pracujących w Bytomiu, gdzie uzyskał w 1960 r. świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Studia seminaryjne zostały przerwane po II roku przez obowiązkową w tamtych czasach dla alumnów służbę wojskową, którą odbywał w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 12 VI 1967 r. w kościele pw. Trójcy Świętej w Bytomiu z rąk bp. Franciszka Jopa. Jako neoprezbiter został mianowany wikariuszem parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, gdzie posługiwał przez dwa lata. Następnie w latach 1969–1972 był wikariuszem w parafii św. Michała w Gliwicach, w latach 1972–1973 – w parafii św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach, a w latach 1973–1977 – w parafii Narodzenia NMP w Głubczycach. W 1977 r. został mianowany proboszczem parafii św. Jadwigi w Szonowie i ex currendo parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Klisinie. Posługę tę pełnił przez 36 lat, aż do przejścia na emeryturę w 2013 r. Zamieszkał wtedy w Głogówku. Biskup Opolski nadał mu w 1988 r. tytuł dziekana honorowego.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msze św. żałobne zostaną odprawione we wtorek 21 listopada 2023 r.:
  -  o godz. 16.00 w kościele pw. św. Jadwigi w Szonowie,
  -  o godz. 18.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Klisinie.
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 22 listopada 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Bartłomieja w Głogówku. Po Mszy św. indywidualne przejście lub przejazd samochodem na cmentarz w Głogówku, gdzie nastąpi pochówek.

***  

Polecajmy śp. ks. Walentego Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Walenty, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w 91 roku życia, w 71. roku życia zakonnego oraz w 65. roku kapłaństwa zmarł o. Antoni Skwierawski, Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej posługujący przez wiele lat w Kędzierzynie-Koźlu.

***

Antoni Skwierawski urodził się 3 czerwca 1933 roku w Kaliszu Kaszubskim (powiat Kościerzyna), parafia Dziemiany (dekanat bruski – diecezja pelplińska). Naukę na poziomie gimnazjalnym pobierał w Małym Seminarium Duchownym w Lublińcu (1949-1952). Następnie wstąpił do nowicjatu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Markowicach. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1953 roku. Rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze. Tutaj składa profesję wieczystą 8 września 1957 roku. Święcenia prezbiteratu otrzymał 24 czerwca 1959 roku z rąk bp. Juliusza Bieńka z Katowic. Po święceniach kapłańskich pierwszą obediencję otrzymał do Lublińca na staż pastoralny (1960-1961), następnie w charakterze misjonarza ludowego posługiwał w Katowicach (1961-1965) i Poznaniu (1965-1968). W 1968 roku został mianowany superiorem wspólnoty zakonnej w Poznaniu. W 1974 roku wraca do Katowic jako misjonarz ludowy. W latach 1975-1978 pełni tu dodatkowo funkcję drugiego radnego domowego. W latach 1978-1981 jest superiorem wspólnoty zakonnej przy kościele św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu. Po przeniesieniu się wspólnoty oblackiej na Pogorzelec pozostaje w niej jako misjonarz ludowy. W 1986 roku zostaje skierowany do Gdańska jako superior wspólnoty. W 1989 roku dodatkowo obejmuje funkcję rektora kościoła św. Józefa. W 1993 roku powraca do Kędzierzyna-Koźla jako misjonarz ludowy. Angażuje się w miejscowej wspólnocie parafialnej i w miarę sił wyjeżdża na pomoc duszpasterską do Niemiec. Od 1 listopada br. należał do wspólnoty zakonnej w Lublińcu, przebywając na oblackiej infirmerii.

***

Uroczystości pogrzebowe:

 • Piątek, 17 listopada br. w parafii św. Eugeniusza de Mazenoda w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Ligonia 22)

      17.30 – różaniec w intencji zmarłego

      18.00 – Msza św. żałobna

 • Sobota, 18 listopada br. w parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu (ul. Piłsudskiego 6).

      10.30 – różaniec w intencji zmarłego

      11.00 – Msza św. pogrzebowa

      Bezpośrednio po Mszy św. przejście na oblacką kwaterę cmentarza przy ul. Spokojnej w Lublińcu oraz pochówek

***

Polecajmy śp. o. Antoniego Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Antoni, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.