Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w czwartek 22 lutego 2024 r. w 65. roku życia i w 38. roku kapłaństwa zmarł ks. Franciszek Jędrak, kapłan diecezji gliwickiej, rezydent w parafii św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy.

***

Urodził się 20 kwietnia 1959 roku w Bodzanowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1986 roku w Opolu. Po święceniach do 1988 roku pracował jako wikary w parafii Wniebowzięcia NMP w  Raciborzu. Następnie w latach 1988-1992 odbył studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w tym czasie pełnił też funkcję asystenta w Diecezjalnym Instytucie Teologiczno-Pastoralnym Filii KUL w Opolu. Był doktorem teologii. Od 1992 do 2001 roku był proboszczem w parafii św. Michała Archanioła w Prusinowicach, a następnie po inkardynowaniu do diecezji gliwickiej, od 2001 do 2015 roku proboszczem parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kamieńcu. W latach 2007-2008 był sędzią Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej. Od 2016 roku jako rezydent mieszkał i pracował w parafii św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy. W ostatnim czasie zmagał się z ciężką chorobą. Zmarł 22 lutego 2024 r.

***

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 26 lutego br. o godz. 18.00 w parafii św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 27 lutego br. o godz. 12.00 w parafii Narodzenia NMP w Bodzanowicach. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi pochówek.

***

Polecajmy śp. ks. Franciszka Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Franciszek, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w niedzielę 18 lutego 2024 r. w 68. roku życia, w 43. roku kapłaństwa zmarł ks. Jerzy Młynek ze Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, który od 2013 r. pracował jako wikariusz i asystent w parafii św. Michała Archanioła w Grodkowie.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w piątek 23 lutego 2024 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Grodkowie;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 24 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. św. Antoniego w Zdzieszowicach. Po Mszy św. przejście na cmentarz parafialny, gdzie nastąpi pochówek.

***
Polecajmy śp. ks. Jerzego Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Jerzy, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w piątek 2 lutego 2024 r. w 68. roku życia, w 42. roku kapłaństwa zmarł o. Joachim Zok, werbista pochodzący z Olesna, który pracował jako misjonarz w Ghanie i Papui Nowej Gwinei. Ostatnie lata spędził w Domu Misyjnym św. Krzyża i Domu Misyjnym Dobrego Pasterza w Nysie.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek 8 lutego 2024 r. o godz. 13.00 w kościele pw. Bożego Ciała w Oleśnie;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 10 lutego 2024 r. o godz. 12.00 w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Nysie. Pochówek bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu zakonnym.

***
Polecajmy śp. o. Joachima Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Joachim, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że we wtorek 2 stycznia 2024 r. w 93. roku życia i w 69. roku kapłaństwa zmarł ks. Edward Gogollok, emerytowany administrator Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu-Sudole i kapelan Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach.

***

Śp. Edward Gogollok urodził się 24 X 1931 r. w Komprachcicach, w rodzinie Jana i Gertrudy zd. Niestrój. W latach 1938-1943 uczęszczał do szkoły podstawowej w Komprachcicach. Przygotowany w domu złożył egzamin w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym w Raciborzu. Działania wojenne przerwały w 1945 r. jego edukację, więc powrócił do rodzinnych Komprachcic. Od 1946 r. kontynuował naukę w II Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim w Opolu, gdzie w 1950 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Święcenia kapłańskie przyjął 19 VI 1955 r. w kościele pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego. Po święceniach był wikariuszem w parafiach: św. Jana Chrzciciela w Ozimku (19551956), Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej (19561957), św. Jadwigi w Zabrzu (19571958), św. Anny w Krzanowicach (19581959). W 1959 r. został administratorem parafii Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu-Sudole i pełnił tę funkcję do 1974 r., kiedy na dwa lata udał się do Niemiec. Po powrocie w 1976 r. posługiwał duszpastersko w różnych parafiach diecezji. W latach 1979-1985 był kapelanem w domu generalnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach. W 1985 r. został rezydentem przy parafii w Grzędzinie i po roku posługi przeszedł na emeryturę. Zamieszkał wtedy w domu rodzinnym w Komprachcicach. W 2017 r. przeniósł się do Diecezjalnego Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup Opolski nadał mu w 2005 r. tytuł dziekana honorowego. Zmarł 2 I 2024 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w niedzielę 7 stycznia 2024 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu-Sudole;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 8 stycznia 2024 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Komprachcicach.

***

Polecajmy śp. ks. Edwarda Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Edward, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w niedzielę 31 grudnia 2023 r. w 91. roku życia i w 67. roku kapłaństwa zmarł ks. prałat Wolfgang Globisch, emerytowany proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Niepokalanego Serca Maryi w Kolonowskiem.

***

Urodził się 23 I 1933 r. w Zakrzowie k. Opola w rodzinie rolniczej Pawła i Małgorzaty zd. Habicht. Uczęszczał początkowo do szkoły podstawowej w Zakrzowie i Opolu, jednak z powodu działań wojennych znalazł się z rodzicami w Wierzchu – rodzinnej miejscowości jego ojca. Po wojnie rodzice znaleźli posadę w klasztorze sióstr elżbietanek w Czarnowąsach i przeprowadzili się do tej miejscowości. W Czarnowąsach ukończył szkołę podstawową, a następnie kontynuował naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Nysie (ostatnia klasa w Opolu), gdzie uzyskał w 1951 r. świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 VI 1956 r. z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego w katedrze opolskiej. Po święceniach był wikariuszem w parafiach: św. Jana Ewangelisty w Paczkowie (1956-1957), św. Anny w Krzyżanowicach (1957-1958), św. Mikołaja w Pyskowicach (1958-1959) i w parafii NSPJ w Raciborzu (1959-1960). W latach 1960-1974 był proboszczem parafii NSPJ w Wawelnie, a od 1974 do 2003 r. – parafii Niepokalanego Serca Maryi w Kolonowskiem. W latach 1983-1985 pełnił również funkcję wicedziekana, a następnie (1985-1990) dziekana dekanatu Dobrodzień. W latach 1967-1978 był diecezjalnym duszpasterzem ministrantów. Od 2003 roku przez wiele lat rezydował w parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Opolu-Grudzicach. W 2010 roku przeszedł na emeryturę.

Już w pierwszych latach kapłaństwa angażował się w proces pojednania polsko-niemieckiego, współpracując z ruchem młodych niemieckich katolików Znaki Pokuty. Jako proboszcz w Wawelnie zainicjował działające do dzisiaj w diecezji opolskiej dzieło kolędników misyjnych. Po upadku komunizmu zaangażował się w tworzenie struktur i dzieł Caritas Diecezji Opolskiej, której był wicedyrektorem. Był m.in. twórcą Centralnej Polsko-Niemieckiej Biblioteki Caritas im. Josepha Eichendorffa w Opolu i jej dyrektorem (została poświęcona w 2000 roku). Stworzył sieć „bibliobusów” – autobusów z książkami, który dostarczał osobom zainteresowanym literaturę polską i niemiecką. Tworzył również struktury duszpasterstwa mniejszości. Od 1990 roku przez 20 lat pełnił funkcję duszpasterza mniejszości narodowych i etnicznych diecezji opolskiej. Zainicjował powstanie biuletynu „Die Heimatkirche”, dwujęzycznej „Drogi do nieba”, śpiewnika „Głos serca” i chorału dla organistów. Był pomysłodawcą Pielgrzymki Narodów do Zlatych Hor i wieloletnim organizatorem Pielgrzymki Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę Świętej Anny. Jest autorem kilku publikacji historycznych, m.in. „Z dziejów Wspólnoty Parafialnej i kościoła w Kolonowskiem. 50-lecie poświęcenia świątyni” (2004), „Wczoraj i dziś Parafii Wierzch” (2016), „Dzieje parafii: Wawelno, Prądy, Siedliska, Sosnówka” (2017), „Opolski męczennik, ks. Georg Hertel. Świadek wiary i miłości” (2019), „Przedziwne są Drogi Pańskie. Biblioteki Caritas 1989-2010” (2021).

Biskup Opolski nadał mu w 1976 r. tytuł dziekana honorowego, a w 1990 r. radcy duchownego. W 2006 r. został uhonorowany tytułem kapelana Jego Świątobliwości. W roku 2010 otrzymał od prezydenta Niemiec Złoty Krzyż Zasługi I Klasy Republiki Federalnej Niemiec, a w roku 2011 – od prezydenta RP – Złoty Krzyż Zasługi.

Zmarł 31 XII 2023 r. w Domu Księży Emerytów w Opolu.

*** 

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek 4 stycznia 2024 r. o godz. 18.00 w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Kolonowskiem;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 5 stycznia 2024 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Kolonowskiem. Pochówek bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu parafialnym.

***  

Polecajmy śp. ks. Wolfganga Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Wolfgang, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.