Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w wieku 93 lat odszedł do wieczności śp. ks. Eugeniusz Plichta, najstarszy kapłan diecezji gliwickiej, emerytowany proboszcz parafii św. Macieja w Zabrzu.

***
Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek 4 maja 2023 r. o godz. 18.00 w parafii św. Macieja w Zabrzu.
Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 5 maja 2023 r. o godz. 11.00 w parafii św. Macieja w Zabrzu.  

***
Polecajmy śp. ks. Eugeniusza Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Eugeniusz, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w sobotę 29 kwietnia 2023 r. w wieku 91 lat, w 73. roku życia zakonnego oraz w 67. roku kapłaństwa zmarł o. dr hab. Franciszek Rosiński OFM.

***

Śp. o. Franciszek urodził się 4 grudnia 1932 r. w Raciborzu, do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w 1950 r. Po odbyciu nowicjatu w Borkach Wielkich studiował w naszym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W 1954 r. złożył śluby wieczyste, a w 1957 r. przyjął święcenia kapłańskie. W pierwszych latach kapłaństwa pracował w Dusznikach-Zdroju, Głubczycach i Nysie. W tym czasie podjął studia specjalistyczne z filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, zwieńczone pracą magisterską z filozofii przyrody. W 1975 r. uzyskał doktorat z antropologii na Uniwersytecie Wrocławskim, a w roku 1978 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie antropologii. Wykładał m.in. w WSD Braci Mniejszych w Kłodzku i we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie był profesorem w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

***

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 6 maja o godz. 11.00 w kościele pw. św. Antoniego we Wrocławiu-Karłowicach. Pochówek bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu zakonnym przy kościele.

***

Polecajmy śp. o. Franciszka Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Franciszek, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w środę 19 kwietnia 2023 r. w 73. roku życia i w 46. roku kapłaństwa zmarł ks. Joachim Solga, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach.

***

Urodził się 18 I 1951 r. w Okołach (parafia Pokój) w rodzinie Pawła i Marii zd. Hetler. Szkołę podstawową ukończył w Ładzy i kontynuował edukację w Technikum Rolniczym w Namysłowie, gdzie uzyskał w 1971 r. świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 V 1977 r. z rąk biskupa Wacława Wyciska. Jako neoprezbiter został mianowany wikariuszem w parafii św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej (1977–1980). Następnie był wikariuszem w parafiach Matki Boskiej Bolesnej w Żędowicach (1980-1983) oraz Wniebowzięcia NMP w Gliwicach-Łabędach (1983–1985). W 1985 r. został proboszczem parafii św. Jana Nepomucena w Kolnowicach. W latach 1988–1992 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Prudnik. W latach 2005–2015 był proboszczem parafii św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach. W 2015 r. został rezydentem przy parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu i pełnił tę posługę do przejścia na emeryturę w 2021 r. Zamieszkał wtedy w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup Opolski nadał mu w 2002 r. tytuł dziekana honorowego. Zmarł 19 IV 2023 r.

***  

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona we wtorek 25 kwietnia 2023 r. o godz. 18.00 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 26 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Jana Nepomucena w Kolnowicach.

***

Polecajmy śp. ks. Joachima Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Joachim, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w środę 19 kwietnia 2023 r. w 75. roku życia i w 42. roku kapłaństwa zmarł ks. Henryk Staniek, emerytowany kapłan naszej diecezji posługujący wiele lat na terenie diecezji München-Freising i Augsburg w Niemczech.

***

Urodził się 18 IX 1948 r. w Bytomiu-Bobrku w rodzinie Jana i Marii zd. Rusecka. Szkołę podstawową ukończył w 1962 r. w Bytomiu-Bobrku i kontynuował edukację w Technikum Mechanicznym w Bytomiu. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1967 r. podjął pracę w Hucie Bobrek na wydziale mechanicznym. W latach 1968-1970 odbył zasadniczą służbę wojskową w Bemowie Piskim na Mazurach, a po jej ukończeniu kontynuował pracę w Hucie Bobrek. Od grudnia 1970 r. podjął pracę w Branżowym Ośrodku Normowania i Organizacji Pracy w Bytomiu. W 1975 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie otrzymał  17 V 1981 r. z rąk biskupa Alfonsa Nossola. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii św. Bartłomieja w Smolnicy (1981-1982), a następnie św. Wacława w Krzanowicach. W 1985 r. wyjechał do pracy duszpasterskiej w Niemczech i posługiwał w diecezjach München-Freising (1985-1989) oraz Augsburg (1989-2010). W 2010 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Zmarł 19 IV 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10.30 w kościele pw. Świętej Rodziny w Bytomiu-Bobrku.

***  

Polecajmy śp. ks. Henryka Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Henryk, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w środę 29 marca 2023 r. w 94. roku życia i w 67. roku kapłaństwa zmarł ks. Józef Cichoń, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Bartłomieja w Suchej.

***

Urodził się 25 XI 1929 r. w Trawnikach w rodzinie rolniczej Ludwika i Marii zd. Mainka. Szkołę podstawową ukończył w 1941 r. w rodzinnej miejscowości i rozpoczął edukację w gimnazjum w Głubczycach. W 1944 r. gimnazjum zostało zamknięte z powodu działań wojennych i aż do 1947 r. nie było warunków do kontynuowania nauki. Dopiero w 1947 r. zaczął uczęszczać do gimnazjum w Koźlu, które ukończył w 1951 r. uzyskaniem świadectwa dojrzałości.  Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie otrzymał  17 VI 1956 r. z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego w katedrze opolskiej. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Krapkowicach. Następnie w latach 1961–1970 był administratorem parafii św. Józefa w Myślinie. W 1970 r. został skierowany do parafii św. Michała w Rozmierzy, gdzie został wikariuszem ze statusem zamieszkania w Suchej i zadaniem otoczenia troską duszpasterską mieszkańców tej miejscowości. Do czasu wybudowania w tej wiosce plebanii w 1974 r. mieszkał u rodziny Radziej. W 1980 r. został mianowany proboszczem nowo utworzonej parafii św. Bartłomieja w Suchej, wydzielonej z parafii Rozmierz. Posługę tę pełnił przez 34 lata, aż do przejścia na emeryturę w sierpniu 2004 r. Zamieszkał wtedy w Staniszczach Małych. Biskup Opolski nadał mu w 1982 r. tytuł dziekana honorowego, a w1996 r. radcy duchownego. Zmarł 29 III 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 3 kwietnia 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Staniszczach Małych;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 4 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Bartłomieja w Suchej.

***  

Polecajmy śp. ks. Józefa Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Józef, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.