Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w czwartek 9 marca 2023 r. w 49. roku życia i w 22. roku kapłaństwa zmarł ks. Adrian Jańczyk, proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Wszystkich Świętych w Brożcu.

***

Śp. ks. Adrian Jańczyk urodził się 14 II 1975 r. w Oleśnie w rodzinie Bronisława i Anny zd. Sykosz jako najstarszy z czworga rodzeństwa. Pochodzi z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Radawiu. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnym Radawiu i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Dobrodzieniu, gdzie w 1995 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 VI 2001 r. w katedrze opolskiej z rąk arcybiskupa Alfonsa Nossola. Po święceniach został wikariuszem w parafii Bożego Ciała i św. Norberta w Czarnowąsach (2001–2005), a następnie w parafii św. Karola Boromeusza  w Opolu (2005–2008) oraz św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja w Nysie (2008–2011). W 2011 r. został mianowany proboszczem parafii św. Marcina Biskupa w Starym Lesie i pełnił ten urząd do roku 2018. W latach 2014–2018 był ponadto wicedziekanem dekanatu Głuchołazy. W 2018 r. objął parafię Wszystkich Świętych w Brożcu. Zmarł po ciężkiej chorobie 9 III 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 13 marca 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Radawiu;
 • Msza św. żałobna (tzw. eksportacja) zostanie odprawiona we wtorek 14 marca 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brożcu;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 15 marca 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brożcu.

***  

Polecajmy śp. ks. Adriana Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Adrian, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w wieku 56 lat, w 39. roku życia zakonnego oraz w 33. roku kapłaństwa zmarł nagle o. Paweł Tarnowski OFM.

***

Śp. o. Paweł Tarnowski był mocno związany z diecezją opolską, jako pomysłodawca i pierwszy dyrektor Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom w Głubczycach; posługiwał także w Prudniku (1991-1993), Gliwicach (1993-1996), w parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Nysie (będąc gwardianem w latach 2009-2012).

***

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 2 marca o godz. 10.30 w kościele pw. św. Antoniego we Wrocławiu-Karłowicach.

***

Polecajmy śp. o. Pawła Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Paweł, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że we wtorek 21 lutego 2023 r. w 90. roku życia i w 63. roku kapłaństwa zmarł ks. Ludwik Ślęzak, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Bartłomieja w Dzierżysławiu.

***

Śp. ks. Ludwik Ślęzak urodził się 5 II 1933 r. w Koszarawej w powiecie żywieckim w rodzinie Jana i Teresy zd. Pająk. W 1939 r. zmarł jego ojciec. Po wojnie wraz z rodziną zamieszkał w Jędrzychowie k. Nysy. Egzamin dojrzałości złożył w 1955 r. Technikum Mechanicznym Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Nysie. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 19 VI 1960 r. w prokatedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu z rąk bp. Franciszka Jopa. Po święceniach był kolejno wikariuszem w parafiach: Dobrego Pasterza w Bytomu-Karbiu (1960-1964), św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich (1964-1968), Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku (1968-1971) oraz św. Jakuba Starszego w Nasiedlu (1971). W 1971 r. został mianowany proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Gierałcicach, a od 1976 r. był ponadto wikariuszem-ekonomem parafii Zwiastowania NMP w Biskupowie. W latach 1980-1992 był proboszczem parafii św. Jerzego w Sławikowie, a w 1992 r. został mianowany proboszczem parafii św. Bartłomieja w Dzierżysławiu. Funkcję tę pełnił  do przejścia na emeryturę w 2008 r. Zamieszkał wtedy w domu rodzinnym w Jędrzychowie na terenie parafii św. Dominika w Nysie, a od 2020 r. w Domu Księży Emerytów w Nysie. Biskup Opolski odznaczył go w 2000 r tytułem dziekana honorowego. Zmarł 21 II 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w piątek 24 lutego 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. św. Franciszka w Nysie;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 25 lutego 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Bartłomieja w Dzierżysławiu. 

***

Polecajmy śp. ks. Ludwika Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Ludwik, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że we wtorek 14 lutego 2023 r., w 88. roku życia, 62. roku kapłaństwa i 41. roku posługi biskupiej, zmarł abp Wilhelm Kurtz, pochodzący z Kępy (parafia św. Antoniego w Luboszycach) misjonarz werbista, emerytowany ordynariusz archidiecezji Madang (Papua Nowa Gwinea).

***

Uroczystości żałobne:

 • W dniach 15-17 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w kościele pw. św. Antoniego w Luboszycach będzie odmawiana modlitwa różańcowa za zmarłego Arcybiskupa.
 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w sobotę 18 lutego 2023 r. o godz. 9.00 w kościele pw. św. Antoniego w Luboszycach. Eucharystii będzie przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosi bp Paweł Stobrawa.
 • Tego samego dnia sprawowana będzie Msza św. pogrzebowa połączona z pochówkiem w archidiecezji Madang.

***  

Polecajmy śp. abp. Wilhelma Bożemu Miłosierdziu:

Boże, Ty obdarzyłeś biskupią godnością swojego sługę arcybiskupa Wilhelma i dałeś mu udział w kapłaństwie Apostołów, włącz go na wieki do ich społeczności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w piątek 13 stycznia 2023 r., w 93. roku życia i 69. roku kapłaństwa, zmarł ks. Jan Świder, kapłan diecezji Padeborn w Niemczech, niegdyś ksiądz naszej diecezji posługujący m.in. jako proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Karola Boromeusza w Staniszczach Wielkich.

***

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 24 stycznia 2023 r. o godz. 14.30 w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Hembsen (Niemcy).

***  

Polecajmy śp. ks. Jana Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Jan, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.