Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W piątek 15 marca 2024 r., odszedł do wieczności emerytowany biskup diecezji Sokodé w Togo, Ambroise K. DJOLIBA w 86. roku życia, w tym 58 lat posługi kapłańskiej i 31 lat posługi biskupiej.

Urodził się w 1938 roku w Siou (prefektura Doufelgou), Ambroise został ochrzczony i przyjął Pierwszą Komunię Świętą 23 kwietnia 1948 roku w Siou, a bierzmowanie 9 maja 1948 roku. W latach 1947-1952 uczęszczał do katolickiej szkoły podstawowej w Siou, a w latach 1952-1960 do Niższego Seminarium Duchownego Ste Jeanne d'Arc w Ouidah w Dahomeju (obecnie Benin). W latach 1960-1966 kontynuował studia filozoficzne i teologiczne w Wyższym Seminarium St Gall w Ouidah. Po powrocie macierzystej diecezji został wyświęcony na kapłana 11 kwietnia 1966 roku. Pełnił wiele funkcji duszpasterskich, zanim 17 kwietnia 1993 r. został mianowany biskupem Sokodé. Wyświęcony na biskupa w dniu 7 sierpnia 1993 r., pełnił tę posługę aż do przejścia na emeryturę w 2016 r. Zamieszkał wtedy w w Maison St Jean-Marie Vianney w Sokodé. Zmarł 15 marca 2024 r. W 1995 r. bp Ambroise Djoliba przebywał gościnnie w naszej diecezji i 3 czerwca 1995 r. w katedrze opolskiej udzielił święceń kapłańskich ówczesnym neoprezbiterom.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w niedzielę 3 marca 2024 r. w 74. roku życia i w 47. roku kapłaństwa zmarł ks. Józef Leligdon, kapłan diecezji gliwickiej, emerytowany proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach.

***

Uroczystości pogrzebowe:

 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 7 marca br. o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Piekielniku. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi pochówek.

***

Polecajmy śp. ks. Józefa Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Józef, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w czwartek 22 lutego 2024 r. w 65. roku życia i w 38. roku kapłaństwa zmarł ks. Franciszek Jędrak, kapłan diecezji gliwickiej, rezydent w parafii św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy.

***

Urodził się 20 kwietnia 1959 roku w Bodzanowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1986 roku w Opolu. Po święceniach do 1988 roku pracował jako wikary w parafii Wniebowzięcia NMP w  Raciborzu. Następnie w latach 1988-1992 odbył studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w tym czasie pełnił też funkcję asystenta w Diecezjalnym Instytucie Teologiczno-Pastoralnym Filii KUL w Opolu. Był doktorem teologii. Od 1992 do 2001 roku był proboszczem w parafii św. Michała Archanioła w Prusinowicach, a następnie po inkardynowaniu do diecezji gliwickiej, od 2001 do 2015 roku proboszczem parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kamieńcu. W latach 2007-2008 był sędzią Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej. Od 2016 roku jako rezydent mieszkał i pracował w parafii św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy. W ostatnim czasie zmagał się z ciężką chorobą. Zmarł 22 lutego 2024 r.

***

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 26 lutego br. o godz. 18.00 w parafii św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 27 lutego br. o godz. 12.00 w parafii Narodzenia NMP w Bodzanowicach. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi pochówek.

***

Polecajmy śp. ks. Franciszka Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Franciszek, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w niedzielę 18 lutego 2024 r. w 68. roku życia, w 43. roku kapłaństwa zmarł ks. Jerzy Młynek ze Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, który od 2013 r. pracował jako wikariusz i asystent w parafii św. Michała Archanioła w Grodkowie.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w piątek 23 lutego 2024 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Grodkowie;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 24 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. św. Antoniego w Zdzieszowicach. Po Mszy św. przejście na cmentarz parafialny, gdzie nastąpi pochówek.

***
Polecajmy śp. ks. Jerzego Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Jerzy, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w piątek 2 lutego 2024 r. w 68. roku życia, w 42. roku kapłaństwa zmarł o. Joachim Zok, werbista pochodzący z Olesna, który pracował jako misjonarz w Ghanie i Papui Nowej Gwinei. Ostatnie lata spędził w Domu Misyjnym św. Krzyża i Domu Misyjnym Dobrego Pasterza w Nysie.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek 8 lutego 2024 r. o godz. 13.00 w kościele pw. Bożego Ciała w Oleśnie;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 10 lutego 2024 r. o godz. 12.00 w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Nysie. Pochówek bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu zakonnym.

***
Polecajmy śp. o. Joachima Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Joachim, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.