Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie wzięli dziś udział w orszaku Trzech Króli, który po południu przeszedł ulicami Opola. To było konkretne świadectwo wiary i przykład, jaki rodzice, dziadkowie i opiekunowie przekazują swoim najmłodszym pociechom. Oto jak było w tym roku!


50120751327074311239995701432450802253824n
498997283270744912399778125739525990252544n
498464693270750312399236799761621385216000n
498958283270742979066632646753766295994368n
498260733270746612399602099407175657979904n
498228723270745245733078299989420090589184n
498135113270745845733017044556160048824320n
497648803270748945732708758784140251234304n
497279933270741212400145870528894091657216n
496945563270740779066855332000992298795008n
496861953270747879066143883454689685012480n
496785653270747079066227837732071526105088n
496765353270751079065823939641018059587584n
496647673270746779066254998761961635184640n
496491113270751445732455467930389320302592n
496403313270750845732515623144833745944576n
495737753270743845733218175825789623730176n
495448633270746945732907535091113728671744n
494858313270744479066489124052318294114304n
495305693270749779065952913795578422886400n
494830173270742845733312365210821727879168n
49482100327074421239984507540928227966976n
494721313270745579066373540763660068585472n
494679263270743512399913273542163689897984n
494650963270741812400083302576460438437888n
494598113270748712399394358258221836664832n
494492493270742479066686538037794814558208n
494289143270740912400174483529940980989952n
493451633270749645732632877084358345228288n
493433693270749179066013700096836397170688n
493421503270751279065804185808580458315776n
493390033270748079066123710285113003606016n

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.