Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

30 marca 2019 był szczególnym dniem dla uczestników XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej. Na uroczystej Mszy Świętej, która odbyła się w Bazylice św. Anny Samotrzeciej, ogłoszonych zostało 10 laureatów OTK Opole 2019, którzy następnie wzięli udział w teście ustnym. Członkami Komisji części ustnej byli:
- Przewodniczący Komitetu Głównego Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik,
- ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (kustosz Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim),
- ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO,
- ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego,
- dr Arkadiusz Pyka, referent Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu.
 
Komisja, w wyżej wymienionym składzie, wyłoniła pierwsze dziesięć miejsc OTK Opole 2019. Zwycięzcy zajęli następujące miejsca:
1. Paweł Pastwa – Archidiecezja Katowicka,
2. Monika Matysiak – Archidiecezja Warszawska,
3. Katarzyna Bortniczuk – Archidiecezja Warszawska,
4. Joanna Futyma – Archidiecezja Przemyska,
5. Aleksandra Chomicz – Archidiecezja Przemyska,
6. Marta Jaceńków – Diecezja Opolska,
7. Michał Ryndak – Diecezja Tarnowska,
8. Paweł Grzegórski – Diecezja Sandomierska,
9. Julia Borowska – Archidiecezja Białostocka,
10. Marta Izydorczyk – Archidiecezja Poznańska.
 
Wręczenie nagród podczas uroczystej gali miało zaskakujący przebieg. Laureaci wychodząc na scenę, mieli okazję wybrać spośród dwunastu nagród tę, która najbardziej im się podobała. Do wyboru były między innymi: laptop, tablet, pielgrzymka zagraniczna, zaproszenie na Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, bilety na mecz Reprezentacji Narodowych: siatkówki i piłki nożnej, oraz inne ciekawe wycieczki i nagrody rzeczowe.
Dodatkową atrakcją była możliwość wylosowania, przez obecnych na gali finalistów, kilku nagród specjalnych.
Należy również wspomnieć, iż opiekunowie, którzy przygotowywali laureatów do olimpiady, także otrzymali szczególne nagrody. Szkoły trzech pierwszych finalistów dostały również nagrody rzeczowe w postaci telewizora, projektora i worka ze sprzętem sportowym.
XXIX Olimpiada Teologii Katolickiej – Opole 2019, która odbywała się na Górze św. Anny, dobiegła końca.
Dom Pielgrzyma na Górze św. Anny doskonale zadbał o wszystkich przebywających na Olimpiadzie.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację i prowadzenie tego wydarzenia. Szczególne podziękowania należą się naszym sponsorom – to dzięki Wam uczestnicy wyjechali z pięknymi nagrodami, Dziękujemy także Szymonowi Hołowni i Kabaretowi Nowaki. Dziękujemy Przewodniczącemu Komitetu Głównego OTK ks. prof. dr hab. Piotrowi Tomasikowi za kierowanie pracami komisji testu pisemnego i ustnego, oraz wszystkim członkom panelu egzaminacyjnego.
 
Już teraz możemy napisać, że XXX Olimpiada Teologii Katolickiej odbędzie się w Przemyślu od 16 do 18 kwietnia 2020 roku. Tytuł olimpiady „Dumni z Ewangelii i z Polski” będzie nawiązywał do obchodów 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą”.
 
Życzymy wszystkim uczestnikom, opiekunom i tym, którzy włączyli się w jakikolwiek sposób w organizację i prowadzenie OTK Opole 2019, błogosławieństwa Bożego i radości Ducha Świętego. Niech św. Jacek, którego życie zgłębialiście, będzie dla Was przyjacielem i drogowskazem. Do zobaczenia na następnej edycji Olimpiady Teologii Katolickiej w Przemyślu.
 
566246332259607961026137837633830922747904o
5652503722596064276929572347863856841228288o
5649632322596089210260413757799795033374720o
5643907722596081910261142657509274938245120o
5642844722596086343594031782029369024184320o
5642701822596076776928325346096095711723520o
5642241622596069943595672376178613423702016o
5641827222596080910261244308111223070654464o
5641826022596064943596173657000477419110400n
5641006522596099510259388328011779594518528o

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.