Offcanvas Section

 
 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na II spotkanie dyskusyjne w ramach INTERDYSCYPLINARNEGO AREOPAGU poświęconego ekologicznej encyklice papieża Franciszka „Laudato si’”. Spotkanie odbędzie się w piątek 19 listopada o godz. 19.00 w sali nr 18 na I piętrze budynku Wydziału Teologicznego w Opolu przy ul. Drzymały 1a.
Referaty wprowadzające na temat „Roztropny rozwój stworzenia” (LS 124) – refleksje wokół III-V rozdziałów encykliki „Laudato si’” wygłoszą dr Anna Bruska (ekonomistka) i ks. dr Andrzej Ochman (socjolog).INTERDYSCYPLINARNY AREOPAG
program dyskusyjnych spotkań organizowanych przez Wydział Teologiczny UO w zimowym semestrze 2021/2022


19 listopada godz. 19.00 – II spotkanie:
- „Roztropny rozwój stworzenia” (LS 124). Refleksje ekonomistki wokół III-V
rozdziałów encykliki „Laudato si’” (dr Anna Bruska)
- „Roztropny rozwój stworzenia” (LS 124). Refleksje socjologa wokół III-V rozdziałów
encykliki „Laudato si’” (ks. dr Andrzej Ochman)

10 grudnia godz. 19.00 – III spotkanie:
- Kształtowanie postaw proekologicznych. Refleksje psycholożki wokół VI rozdziału
encykliki „Laudato si’” (dr Agnieszka Franczyk)
- Edukacja i duchowość ekologiczna. Refleksje teologa i pedagoga wokół VI rozdziału
encykliki „Laudato si’” (ks. prof. dr hab. Jan Kochel)

Spotkania odbywają się w sali nr 18 na I piętrze budynku Wydziału Teologicznego UO w Opolu przy ul. Drzymały 1a

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.