Offcanvas Section

ScrollReveal.js - Awesome OnScroll Animations

ScrollReveal.js is a library to "easily reveal elements as they enter the viewport." It’s very small in size, as its weight is roughly 9Kb. It has no dependencies, so you don’t need to add other libraries to use it. In addition to the nice effects it supports, what you will really love about this library is that you can use natural language to define the animation you want to run:

<p data-sr="enter left and move 100px over 0.5s wait 0.1s"></p>

„Ufam, że radio będzie dalej się rozwijać zgodnie z nazwą – Doxa – na chwałę Boga i na pożytek ludzi, naszego Kościoła opolskiego, naszych rodzin” – powiedział bp Andrzej Czaja 16 maja podczas Mszy św. z okazji jubileuszu 20-lecia radia diecezji opolskiej.
Ordynariusz opolski podkreślił, że cieszy go funkcjonowanie radia mimo wielu trudności. „Cieszy ciągłe podnoszenie jakości nadawania, niezależność radia od roku, po latach współtworzenia sieci Plus. Autonomia, która umożliwia lepszy rozwój i w tym wymiarze pełnienia misji, jaką Kościół ma do spełnienia w świecie, i w tym wymiarze regionalności” – dodał.
„Wdzięczny jestem Boskiej Opatrzności” – mówił kaznodzieja – „za dobro, które radio wnosi w życie naszego Kościoła i regionu na poziomie ewangelizacji, formacji, rozwoju duchowego, przybliżania kulturowego i duchowego bogactwa naszej ziemi”.
Bp Andrzej Czaja podziękował protoplastom radia – abp. Alfonsowi Nossolowi, ks. prof. Andrzejowi Hanichowi, ks. dr. Piotrowi Tarlinskiemu, a także pracownikom na czele z obecnym dyrektorem ks. dr. Krzysztofem Faberem, współpracownikom, sponsorom i słuchaczom.
„Życzę pięknego dalszego rozwoju, nie tylko słuchalności” – zaznaczył hierarcha. „Także rozwoju dobrego klimatu w radiu i wokół radia. Dostatku środków do funkcjonowania oraz atmosfery dobroci i ciepła w radiu oraz całej rodzinie słuchaczy. Całe dzieło Bogu powierzam!” – zakończył homilię bp Andrzej Czaja.
Początki rozgłośni sięgają lat 90. Diecezjalne Radio Góra św. Anny zostało powołane dekretem abp Alfonsa Nossola 22 marca 1994 r., a w eterze pojawiło się dokładnie 16 kwietnia 1995 roku o godz. 10.00. Po kilku latach samodzielnego realizowania programu, 1 września 1998 roku, Radio Góra św. Anny przystąpiło do współpracy programowej ze Spółką Producencką PLUS, utworzoną pod auspicjami Konferencji Episkopatu Polski.
Spowodowało to zmianę nazwy radia na Radio PLUS Opole, pozostając w dalszym ciągu rozgłośnią radiową diecezji opolskiej, przy zachowaniu dotychczasowej kościelnej osobowości prawnej. Od 1 maja 2014 diecezjalne radio stało się niezależną rozgłośnią regionalną i zmieniło nazwę na Radio Doxa.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się