Offcanvas Section

„Wyrażam wielkie uznanie za wasze posługiwanie, świadectwo, za wiele dzieł, pięknych słów” – powiedział bp Andrzej Czaja 15 sierpnia w Kamieniu Śl. do bp. Jana Bagińskiego i bp. Gerarda Kusza z okazji ich jubileuszu 30-lecia sakry. „W sposób szczególny dziękuję wam, za to, żeście pielęgnowali w sobie Bożego ducha, życie duchowe i że w ten sposób przekazujecie nam – tak jak św. Jacek – to, co jest najważniejsze – samego Boga” – podkreślił kaznodzieja.
W tym roku uroczystości odpustowe ku czci jednego z patronów diecezji opolskiej – św. Jacka – rozpoczęły się w Kamieniu Śl. już 15 sierpnia i potrwają do jego liturgicznego wspomnienia, które przypada 17 sierpnia. Opolski ordynariusz przypomniał, że św. Jacek – wielki nasz patron ciągle nas buduje. „Nie dlatego – powiedział bp Czaja – że poprawnie starał się żyć według Bożych przykazań. Nie dotrwałaby wieść o nim do dzisiaj… On miał w sobie wielki potencjał Bożego ducha, który stale rozwijał, pielęgnował i wzbudzał u współczesnych ludzi, a także i w nas” – zaakcentował.
„Niewiele nam przekazano, co zdziałał – stwierdził bp Czaja – ale ikonografia przekazuje nam jego duchowość. W dominikańskim habicie, w jednym ręku monstrancja, w drugim figura Maryi – to najczęstsze przedstawienie. Proste wyrażenie głębi ducha i duchowości tego naszego rodaka. Życie z Bożego ducha na chwałę Boga, w wielkiej zażyłości z Jezusem i w przywiązaniu do Maryi – tak można krótko określić tę jego duchowość. I tym pociąga!” – zaznaczył.
Kaznodzieja, powołując się na przykłady świętych kanonizowanych i innych mniej znanych, przypomniał, że każdy człowiek, który troszczy się o swoje życie duchowe, pociąga i budzi w innych „drzemiącego Bożego ducha”. „Boży duch w nas nie śpi, to my jakoś dziwnie jesteśmy uśpieni, że choć tak bardzo jesteśmy obdarowani i taka w nas moc, to żyjemy jakbyśmy byli zdani tylko na własne siły. Przypominamy dzisiaj bardziej deistów – ludzi, którzy się zmagają, by zasłużyć przed Bogiem na niebo, a zbyt słabo żyją tym, że On jest z nami, że nas kocha takimi, jakimi jesteśmy i nie czeka na to, by zasłużyć na Jego miłość. Czeka na to, by Jego miłość przyjąć” – podkreślił.
Zdaniem opolskiego biskupa, współcześnie jest w nas wielki deficyt duchowego życia. „Gdzieś coraz bardziej zatracamy ten poziom duchowości, który stanowi o żywotności chrześcijaństwa przez całe wieki i dziś” – powiedział bp Czaja. „Coraz bardziej pochłania nas świat, ulegamy jego wpływom i coraz większy jest w związku z tym poziom naszego zeświecczenia. Żyjemy w pewnym napięciu, bo staramy się żyć wobec Bożych przykazań, ale równocześnie nie chcemy podpaść światu. Nie stać nas nieraz na więcej, ponieważ gdzieś zaniedbany jest ten Boży duch” – dodał.
„Trzeba nam się obudzić!” – apelował hierarcha. „Musimy swoje życie chrześcijańskie przenieść na wyższy poziom – rozwoju ducha, duchowości, pielęgnowania życia Bożego w nas. To nam przekazali nasi rodzice. Tego nas uczyli nasi pasterze. I ci przed wiekami, tu na tej ziemi, jak choćby św. Jacek. I ci, których znamy. Są pośród nas ci pasterze, którzy nas wiedli i wiodą. I abp Alfons, i bp Jan Wieczorek, i ci dostojni jubilaci – bp Jan i bp Gerard” – wymienił.
Opolski ordynariusz podkreślił, że jubilaci są wzorem pielęgnowania życia duchowego, co oddziaływało na wielu. „Chciejmy czerpać z duchowości naszych pasterzy! Z tego duchowego życia, które w sobie rozwinęli, z tego potencjału ducha, który wybrzmiewa w słowach, gdy komentują Boże słowo. Stąd chciejmy czerpać, aby wejść w ten łańcuch, zanurzając się coraz głębiej w Bożego ducha” – zachęcał bp Andrzej Czaja.
Wspólne obchody jubileuszu 30-lecia sakry em. bp. pomocniczego diecezji opolskiej – Jana Bagińskiego i em. bp. pomocniczego diecezji gliwickiej – Gerarda Kusza odbyły się najpierw w Rudach, a wieczorem w Kamieniu Śl. Wzięli w niej udział biskupi obu diecezji, kapłani, osoby konsekrowane i licznie zgromadzeni wierni świeccy.
Em. biskup pomocniczy Jan Bagiński urodził się 31 maja 1932 r. w Kamionce (diec. Łuck). Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 r. w Opolu. Mianowany biskupem tytularnym Tagarata i pomocniczym diecezji opolskiej 8 lipca 1985 r., a konsekrowany 15 sierpnia 1985 r. 14 sierpnia 2009 r. Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego diecezji opolskiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się