Offcanvas Section

Występy estradowe, kiermasz produktów spożywczych i rękodzieła artystycznego, a także zwiedzanie kościoła i klasztoru ojców franciszkanów, to tylko niektóre atrakcje XVI Jarmarku Franciszkańskiego w Opolu, który odbywał się w dniach 19-20 września. W tym roku, ponadto, siostry zakonne prezentowały charyzmaty swych zgromadzeń.
W Roku Życia Konsekrowanego franciszkanie zaprosili do współuczestnictwa w jarmarku wszystkie żeńskie zgromadzenia zakonne z miasta Opola. Siostry prowadziły akcje powołaniowe, występowały na scenie, zapraszały do wspólnego tańca oraz sprzedawały własne wyroby spożywcze, artystyczne i pamiątki z misji.
W programie jarmarku było wiele atrakcji i występów artystycznych. Jak co roku, można było zwiedzać kościół i klasztor franciszkanów, skosztować specjałów kiermaszu – produktów spożywczych oraz zakupić rękodzieło artystyczne. Na scenie w pierwszym dniu jarmarku zaprezentowały się: połączone chóry Stowarzyszenia „Opolszczyzna śpiewa”, zespół taneczny Adena, Studio Piosenki Debiut, Zespół Tańca Ludowego z Nowej Kachowki (Ukraina), Zespół Pieśni i Tańca Opole, Talentarium Wokalne Singasong, Zespół Taneczny Pech, zespół Słudzy Jahwe, chór Cantores Opolienses Legenda oraz Anna Płaczek w autorskim recitalu. Gwiazdą wieczoru był rap konsekrowany w wykonaniu ks. Jakuba Bartczaka
W drugim dniu jarmarku można było posłuchać koncertu Jarosławy Letkiej i Ludzi Dobrej Woli, polskich piosenek w wykonaniu młodych opolskich solistów i zespołu Take Style, duetu J&J Julia i Jędrek oraz najpiękniejszych arii operetkowych w wykonaniu Anny Płaczek i Andrzeja Skiby, z akompaniamentem Czesława Płaczka.
Jarmark charytatywny odbywał się na placu i ulicach przy klasztorze oo. franciszkanów w Opolu. Celem tego przedsięwzięcia była zbiórka funduszy na dalszą renowację zabytkowego obiektu kościelno-klasztornego, należącego do nielicznych zabytków miasta, w którym znajduje się m.in. nekropolia Piastów opolskich.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się