Offcanvas Section

„U źródeł waszej miłości do dzieci pozbawionych rodziców była wiara i miłość do Jezusa” – powiedział bp Rudolf Pierskała w kościele pw. św. Wojciecha i MB Bolesnej w Opolu z okazji 20-lecia Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego.
Opolski biskup pomocniczy podkreślał, że rodzice adopcyjni i zastępczy dając dzieciom prawdziwy dom – stali się dla nich prawdziwą rodziną. „Daliście waszym dzieciom doświadczenie miłości i pokoju, bezpieczeństwa i szansy na życiowy rozwój. Daliście im siebie samych, a ze sobą także doświadczenie kochającego Boga, który troszczy się o wszystkie swoje dzieci, bo jest naszym Ojcem. Doświadczenie wzajemnej miłości w domu to najcenniejszy dar dla dzieci. Przez to wypełniliście tęsknotę waszych dzieci za domem, za prawdziwą rodziną, za mamą i tatą” – dodał.
Kaznodzieja wyraził też wdzięczność wobec pięknego świadectwa życia małżeńskiego i rodzinnego osób, które zdecydowały się na adopcję lub bycie rodziną zastępczą. Zdaniem biskupa, dzieci są znakomitymi i wrażliwymi obserwatorami oraz bezbłędnie odczytują stan miłości rodziców. „Ma to pierwszorzędny wpływ nie tylko na zachowanie dzieci w domu, ale też na ich funkcjonowanie w życiu w ogóle, a w szczególności w przyszłych swoich rodzinach. Doświadczenie wzajemnej miłości w domu to najważniejszy warunek dla pełnego rozwoju każdego dziecka” – zaznaczył.
„Serce dziecka, jego duchowa natura najpierw słyszy przez odczucie ciała, że jest chciane i kochane” – mówił bp Pierskała. „Nadzieja – ten oddech duszy – rodzi się w dziecku najpierw przez ciepły dotyk. Dopiero wówczas, gdy dziecko czuje, że jest chciane – również chce istnieć. Tak więc zaproszenie do życia przychodzi w ciele i poprzez ciało. Dzieci potrzebują dotyku, spojrzenia, słów miłości, by się rozwijać. Potrzebują pieszczenia, głaskania, przytulenia, wycałowania, przemawiania z czułością – wtedy dopiero mogą się dobrze rozwijać i wzrastać” – podkreślił.
Biskup pomocniczy diecezji opolskiej zwrócił uwagę na postawę człowieka wobec Chrystusa. „Jeśli ta postawa opiera się na wierze i miłości do Niego, na ochotnym pełnieniu woli Bożej, to wtedy można powiedzieć, że także my należymy do Jego rodziny. Wówczas On przyznaje się do nas. Każdy z nas jest wtedy Jego bratem, siostrą i matką” – stwierdził.
„Drogie matki i ojcowie, drogie rodziny adopcyjne i zstępcze, to właśnie wy dziś tworzycie rodzinę Jezusa razem z dziećmi” – powiedział bp Pierskała i życzył wszystkim Bożego błogosławieństwa.
Przez 20 lat działalności Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego sfinalizowano 628 adopcji i ustanowiono 132 pary rodziców zastępczych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się