Offcanvas Section

Bal xaveriański, warsztaty freestyle, pisanie tekstów, DJ-owania, koncert zespołu Raz Dwa Trzy, występ kabaretu Hrabi, projekcja filmu, spotkania ze sztuką i poezją to tylko niektóre atrakcje podczas 20. Dni Xaveriańskich w Opolu.
Po raz 20. opolski Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury Xaverianum obchodzi swoje święto patronalne. Świętowanie rozpoczęło się w sobotę 23 listopada warsztatami freestyle, pisania tekstów i DJ-owania. W niedzielę podczas Mszy św. akademickiej zainaugurowano duchowe świętowanie.
W dniach od 25 listopada do 3 grudnia trwała nowenna do św. Franciszka Ksawerego. Św. Franciszek Ksawery, przyjaciel św. Ignacego Loyoli i wielki misjonarz Dalekiego Wschodu, jest patronem Jezuickiego Ośrodka Formacji i Kultury Xaverianum w Opolu.
Punktem kulminacyjnym 20. Dni Xaverianum była Wielka Gala „Żar Serca”, w trakcie której po raz 16. wręczone zostały statuetki osobom szczególnie zaangażowanym w pomoc innym. Nagroda co roku przyznawana jest w trzech kategoriach: student, pracownik akademicki i osoba spoza środowiska akademickiego. Galę uświetnił koncert zespołu Raz Dwa Trzy.
Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury Xaverianum w Opolu powstał na początku lat 90., jako kontynuacja duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez ojca Józefa Czaplaka i jego poprzedników.
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się