Offcanvas Section

„Bądźcie światłością świata” – pod takim hasłem odbyła się 20. Pielgrzymka Narodów do sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Panny Marie Pomocne, Maria Hilf w Zlatych Horach. W spotkaniu wzięli udział pątnicy z Polski, Czech i Niemiec.
Bp Rudolf Pierskała podczas homilii powiedział, że wokół ołtarza gromadzi wszystkich Jezus, który daje „światło życia w Ewangelii i ciepło łaski w Eucharystii. Zapalone świece przy ołtarzu są symbolem Jego obecności pośród nas. Tak jak świeca, gdy się pali daje światło i ciepło, aby wszystko wokoło rozjaśnić i ogrzać, tak też czyni dla nas Chrystus”.
Opolski biskup pomocniczy podkreślił, że „gdy ludzie widzą zgodę i miłość wzajemną w rodzinie, przykład uczciwej pracy, kiedy powiedzą o nas: «patrzcie jak się miłują» – wtedy jesteśmy światłem dla nich. Gdy inaczej mówimy, a co innego czynimy – zasłaniamy Boga”.
Zdaniem kaznodziei, przypadająca 20. rocznica poświęcenia kościoła MB Wspomożenia Wiernych, skłania do zastanowienia się nad wartością domu Bożego. „Widzialna świątynia powstaje tam, gdzie jest żywa świątynia serc i dusz wierzących w Chrystusa” – mówił bp Pierskała. „Najpierw musi zaistnieć żywa wspólnota wiary i miłości do Boga, a potem rodzi się pragnienie zbudowania domu dla Boga i wspólnoty. Tam, gdzie jest żywa wiara, tam świątynie tętnią życiem. Tam natomiast, gdzie wspólnota wiary umiera, świątynie są zamykane i sprzedawane. Tu duchowa wspólnota wiary odrodziła się cudownie po latach niewoli, dlatego to sanktuarium odbudowano z gruzów, aby służyło dziełu pojednania narodów” – zaznaczył biskup.
„W życiu każdego chrześcijanina świeca ma ogromne znaczenie symboliczne” – stwierdził bp Pierskała. „Od narodzenia aż do śmierci we wszystkich ważnych chwilach życia zapalamy świecę, jako znak wzajemnej miłości, jako znak wspólnoty, jako znak obecności Chrystusa. Cztery świece w naszym życiu doczesnym mają szczególne znaczenie: pierwsza to świeca od naszego chrztu, druga to świeca od Pierwszej Komunii świętej, trzecia od ślubu i czwarta od śmierci” – wymienił i zachęcił do rachunku sumienia z zobowiązań, które ze sobą niosą.
Biskup pomocniczy diecezji opolskiej wzywał, aby wziąć siebie nawzajem w objęcia pojednania, przebaczenia oraz miłości przekraczającej granice państw i narodów. „Płomień świecy to wspaniały znak, który uczy nas, że wystarczy jeden mały płomień wiary, aby w ciemnościach zwątpienia zabłysła nadzieja. Lepiej zapalić jedną świecę nadziei w duszy drugiego człowieka, aniżeli narzekać, że jest źle i nic się nie da zrobić. Lepiej ogrzać drugiego człowieka małym ciepłem miłości, aniżeli narzekać, że nie mamy środków, aby wszystkim pomóc. Jeden dobry człowiek może dać nadzieję całemu światu. W światłości Chrystusa możemy wyjść ze swojego strachu i egoizmu oraz zobaczyć potrzeby naszych braci i sióstr: Czechów, Niemców i Polaków, a także uchodźców z Afryki i Syrii, którzy oczekują naszej pomocy” – zachęcał.
Na pamiątkę pielgrzymki wszyscy uczestnicy otrzymali świecę. „Niech ona nam przypomni – powiedział bp Pierskała – że Maryja z Józefem szukali domu w Betlejem, a Jezus urodził się w stajni, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie. Dlatego bądźmy światłem i ciepłem dla uchodźców przez pomoc i życzliwe przyjęcie u nas” – zakończył.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się