Offcanvas Section

Przebywające w Polsce na seminarium formacyjnym 22 siostry z 20 różnych zgromadzeń zakonnych oraz różnych regionów Chin spotkały się dziś z bp. Andrzejem Czają w kurii diecezjalnej w Opolu. Siostry zostały zaproszone przez Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma SJ, które działa w Polsce na rzecz Kościoła katolickiego w Chinach.
Przełożone i siostry odpowiedzialne za formację w swoich wspólnotach zakonnych w Chinach po południu wzięły udział we Mszy św. sprawowanej w kaplicy kurialnej przez biskupa opolskiego.
Bp Czaja wyraził radość ze spotkania z siostrami zakonnymi z Chin a zwracając się do nich wiele miejsca poświęcił potrzebie jedności wśród chrześcijan. - Tej jedności bardzo dziś potrzeba wewnątrz klasztorów, ale też między klasztorami; między Kościołami - tym w Polsce i tym w Chinach, jak również jedności całego Kościoła – zaznaczył.
Biskup opolski zastanawiał się też, czy Bóg dopuszczając obecne prześladowania chrześcijan „nie chce nas bardziej zbratać”. Zewnętrzny wróg może sprawić, że wreszcie przejdziemy ponad drobiazgami i będziemy przede wszystkim razem głosić Chrystusa! – stwierdził. Niech radość Ewangelii będzie tak zaraźliwa, że wielu ludzi pogubionych otworzy drzwi Chrystusowi” – apelował.
22 siostry należą do 20 różnych zgromadzeń zakonnych, a także pochodzą z bardzo różnych regionów Chin, od północy po południe, ze wschodu i z centrum kraju. Większość z nich nie znała się wcześniej między sobą. Pochodzą z nurtu Kościoła oficjalnego i nieoficjalnego w Chinach. „W Polsce mają możliwość, aby razem się modlić, uczyć i dzielić doświadczeniem osobistym, swoich zgromadzeń i historii” – powiedziała s. Weronika Maria Klebba SSpS, która towarzyszy siostrom z Chin, w czasie ich pobytu w Polsce
Siostry z Chin podróżują po różnych miejscach w Polsce. Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie siostrom formacji dotyczącej życia zakonnego oraz doświadczenie religijności w wolnym kraju. Czynione to jest poprzez wykłady, spotkania sióstr z Chin z siostrami z Polski. Odwiedzają różne zgromadzenia, aby dzielić się charyzmatem, misją zgromadzeń, a także zobaczyć, jak funkcjonują i posługują zgromadzenia zakonne w Polsce.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się