Offcanvas Section

„Szczególny poziom komunikacji i odpowiedzialnej mediacji domaga się służba w Związkach Zawodowych Policji” – powiedział bp Rudolf Pierskała w opolskiej katedrze z okazji 25-lecia ich istnienia. „Troska o pracownika – o jego prawa i przywileje w pracy, ale i uświadomienie mu jego obowiązków to specyficzna mediacja międzyosobowa” – dodał.
Opolski biskup pomocniczy podkreślił, że ta służba w związkach zawodowych domaga się szczególnego daru mowy. „Czy słowem łączymy ludzi, czy też dzielimy?” – pytał kaznodzieja. „Jubileusz to okazja, aby także wybaczyć sobie nawzajem, jeśliby miał, kto zarzut przeciw drugiemu. To szczególna okazja do wdzięcznej pamięci zrealizowanych dokonań, ale i serdecznego współczucia oraz przebaczenia. Dlatego zastanówmy się nad tym jak wykorzystujemy dar mowy w naszej służbie?” – prosił.
„Mamy w sobie moc dobrego słowa” – mówił bp Pierskała – „którym możemy pociągnąć innych do otwarcia na rzeczywiste problemy, wygasić powstałe konflikty i spory, doprowadzić do zgody i pojednania. Z tego wynika, że prawdę trzeba czynić, a nie uchylać się od niej, ale czynić w miłości” – zaznaczył.
Na zakończenie homilii, biskup zachęcał, aby odkryć na nową wartość modlitwy „Ojcze nasz”. „Wypowiadajmy ją rano i wieczorem z wielką nadzieją, że Ojciec w niebie nas słyszy i widzi. On wtedy pomoże nam w odpowiedzialnej pracy dla dobra obywateli. Szczególnie zaś nauczy nas życzliwej komunikacji wzajemnej i nawiązywania dobrych relacji w pracy, pełnej empatii i wzajemnego zrozumienia” – podkreślił.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się