Offcanvas Section

Odsłonięcie pomnika bł. Jerzego Popiełuszki, intronizacja jego relikwii w opolskiej katedrze i koncert ku czci błogosławionego kapelana "Solidarności" - to główne punkty opolskich obchodów związanych z 30. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Mszy św. z udziałem licznych pocztów sztandarowych przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej Jan Kopiec, który razem z ks. Jerzym służył w bartoszyckiej jednostce wojskowej.

Uroczystość zorganizowała opolska "Solidarność". Obchody rozpoczęły się na placu katedralnym, gdzie odsłonięto i poświęcono pomnik bł. Jerzego Popiełuszki. Modląc się litanią do błogosławionego uczestnicy przeszli do katedry, gdzie jak co miesiąc rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji ojczyzny.
W homilii bp Kopiec przypomniał, iż jesteśmy społeczeństwem doceniającym znajomość własnej historii i ceniącym sobie wartość wolności. Hierarcha przypomniał również, że wolność jednych jest zawsze granicą wolności drugich, a największą wygraną człowieka jest zwycięstwo nad własnym egoizmem i podjęcie dialogu mimo różnicy zdań, która jest nie do uniknięcia. – To jest ból człowieka, który nie może przedrzeć się przez niby cieniuteńką, niby nawet niewidzialną, ale jednak jakże silną granicę własnego egoizmu, niedojrzałości i pychy – zauważył bp Kopiec.
- Historia jest bogata tylko dlatego, że nigdy nie brakuje ludzi wspaniałych i potrafiących wielkodusznie spoglądać na siebie i na innych. Ale też nie braknie nigdy tych, po których musimy sprzątać – powiedział bp Kopiec i zaznaczył, że wydarzenia sprzed 30 lat nie wzięły się znikąd.
– Na ten moment pracowały poprzednie dziesięciolecia. To, co zrobiono 13 grudnia 1981 r., było podsumowaniem słabości, niedojrzałości i egoistycznych zasad, którymi chciano się wylegitymować przed całym społeczeństwem – podkreślił hierarcha i wskazał, że najlepszym co możemy zrobić pośród toczących się dzisiaj sporów o prawdę tamtego czasu, to zło nazwać złem, dobro nazwać dobrem i zło dobrem zwyciężać. Pomocą przy wprowadzaniu w życie tej trudnej reguły jest dzisiaj postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Ostatnim punktem obchodów był koncert, w którym wykorzystane zostały fragmenty kazań bł. ks. Jerzego. Wystąpił chór "Talis Cantus" z parafii p.w. św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego oraz zespół z Liceum Ogólnokształcącego w Otmuchowie.
Fragmenty kości bł. Jerzego Popiełuszki, stanowiące relikwie pierwszego stopnia, trafiły do Opola dzięki staraniom Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego. Zostały one złożone w jednej z kaplic katedralnych, obok relikwii m.in. św. Jadwigi Śląskiej, bł. Alojzego Ligudy oraz innych błogosławionych z ziemi opolskiej.

Opr. Łukasz Woźniak

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się