Offcanvas Section

O tym, jak odnajdywać Boga w życiu codziennym mówili w czasie tegorocznego Remontu Małżeńskiego Stanisława i Jerzy Demscy, którzy przed laty współpracowali z założycielem ruchu oazowego, ks. Franciszkiem Blachnickim. Tematem trzeciej już edycji adwentowych rekolekcji dla małżonków było hasło „Jezus-domownik”. Weekendowe spotkanie zakończyła w niedzielę 4 grudnia uroczysta Msza św. w intencji rodzin.

Jak podkreślił jeden z organizatorów rekolekcji, Grzegorz Spaleniak, ogólnym celem każdego Remontu jest odbudowa relacji między małżonkami i jeszcze lepsze poznanie siebie nawzajem. – Remont to także próba podjęcia dialogu i zobaczenia, że niektóre rzeczy widzimy inaczej niż nasz współmałżonek. To wcale nie jest złe. Ważne jest jednak, abyśmy byli tego świadomi – powiedział Spaleniak.
Tegoroczni prelegenci Remontu Małżeńskiego, Stanisława i Jerzy Demscy, zaznaczyli, że głównym celem przyświecającym im podczas rekolekcji było przekonanie uczestników, że warto zaufać Jezusowi i pozwolić Mu działać w naszym życiu oraz przez nasze życie. Wspólnie zachęcali zebranych do podjęcia decyzji o tym, by związać się z Jezusem i razem z Nim „kroczyć” przez resztę swojego życia - Ta więź objawia się zawsze w pragnieniu spotykania Go każdego dnia, co nazywamy modlitwą, i w posłuszeństwie Jemu – zaznaczyła Stanisława Demska i dodała, że o wiele łatwiej jest małżonkom stawiać czoła trudnościom i wszelkim kryzysom, kiedy oboje są posłuszni Panu Bogu i jego przykazaniom. – Ja sobie nie wyobrażam życia bez tych kierunkowskazów. Z Bogiem i jego przykazaniami jest nam po prostu dużo łatwiej żyć – zaznaczyła Demska.
Małżonkowie podzielili się także świadectwem obecności Boga w ich życiu i małżeństwie. Jerzy Demski wspomniał historię uzdrowienia pierwszego syna, u którego lekarze stwierdzili guza jelita. – Wiedzieliśmy, że w Jezusie nic złego nie może się stać. Mieliśmy pewność i pokój w sercu, że wszystko będzie w porządku. Przyjaciół poprosiliśmy o wsparcie modlitewne – powiedział Demski i dodał, że wkrótce lekarz operujący dziecko stwierdził, że guz zniknął.
Państwo Demscy zgodnie przyznawali, że mimo prawie trzydziestoletniego stażu w małżeństwie, dzięki prawdziwej obecności Jezusa w ich relacji, z dnia na dzień żyje im się ze sobą coraz lepiej. – Ludzie w naszym wieku często nie wiedza co mają zrobić, gdy dzieci wychodzą z domu, a my zostając sami nie możemy się sobą nacieszyć. Nasze małżeństwo jest fantastyczną przygodą, bo wiemy w czyich jesteśmy rękach i dokąd On nas prowadzi – podkreślił Demski.
Stanisława i Jerzy Demscy żyją w małżeństwie od 28 lat i mają 4 dzieci. Oboje są teologami. W młodości blisko współpracowali z ks. Franciszkiem Blachnickim, założycielem i pierwszym moderatorem Ruchu Światło Życie.
Remont Małżeński to weekendowe rekolekcje adwentowe dla małżonków, które od trzech lat organizowane są przez wspólnotę „Rodziny w Opolu”. Gośćmi poprzednich edycji Remontu byli Mieczysław Guzewicz, konsultor Rady KEP ds. Rodziny, oraz Jacek Pulikowski, autor wielu cennych publikacji o tematyce rodzinnej.

Opr. Łukasz Woźniak

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się