Offcanvas Section

„Piękny dom!” To temat adwentowych rekolekcji dla małżeństw Remont Małżeński, które odbyły się od 13 do 15 grudnia w Opolu. „Dom to konkretne osoby, życie, relacje, czas, atmosfera, życzliwość, czułość, dobre słowo, wzajemna pomoc, bezpieczeństwo… Zdaje się, że piękny dom to ten, który ma duszę. Jego piękno leży w pięknie tych, którzy go tworzą” – zachęcał do udziału ks. Eugeniusz Ploch, inicjator Remontu Małżeńskiego.
„Piękny dom! Kto o takim nie marzy?” – pytał ks. Eugeniusz Ploch. „Oglądając telewizyjne reklamy można odnieść wrażenie, że piękny dom jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy wziąć kredyt, kupić komplet ekskluzywnych mebli, zainwestować w modne dodatki i gotowe. Każdy jednak, kto chce uczynić mieszkanie czy wolnostojący budynek swoim miejscem na ziemi wie, że nie o to idzie” – mówił.
Podczas rekolekcji małżonkowie szukali odpowiedzi na wiele ważnych pytań: „O co zadbać w pierwszej kolejności, aby malutkie mieszkanko na poddaszu było pięknym domem? Co zrobić, by uczynić pięknym mieszkanie, którego podłogi nie widać spod sterty zabawek i pieluch? Co wtedy, kiedy dzieci nie bardzo chcą już rozmawiać z rodzicami i uciekają w swój własny świat? Jak na nowo zaprosić małżonka do tego, aby spróbować jeszcze raz rozkochać się w sobie? W jaki sposób być ze sobą, kiedy tęsknota za dziećmi wielka, a ich nie ma? Co zrobić, aby małżeństwo, rodzina, były naprawdę pięknym domem?” – podsumowali organizatorzy.
Adwentowe rekolekcje dla małżeństw poprowadził ks. Eugeniusz Ploch, duszpasterz akademicki, były ojciec duchowny WMSD w Opolu, koordynator Odnowy w Duchu Świętym, zaangażowany w dzieła ewangelizacyjne. Remont małżeński odbył się w kościele seminaryjnym pw. św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Drzymały 1 w Opolu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się