Offcanvas Section

Lista wydarzeń wyznaczonych przez kalendarz liturgiczny:

6 I Objawienie Pańskie – Orszak Trzech Króli. 

12 I  Niedziela Chrztu Pańskiego – zjazd rodzin adopcyjnych  i zastępczych – kościół seminaryjno-akademicki.

18-25 I Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

21 II Dzień skupienia dla księży przed Wielkim Postem – kościół seminaryjno-akademicki w Opolu, godz. 15.00.

22 II Dzień skupienia dla księży przed Wielkim Postem – kościół seminaryjno-akademicki w Opolu, godz. 10.00.

26 II Środa Popielcowa – liturgia stacyjna w Opolu.

21 III  Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej – kościół seminaryjno-akademicki w Opolu, godz. 9.30.

25 III Zwiastowanie Pańskie – Dzień Świętości Życia.

29 III Spotkanie Biskupa Opolskiego z małżonkami w kryzysie – katedra, godz. 14.00.

4 IV Diecezjalne obchody XXXV Światowego Dnia Młodzieży – kosciół seminaryjno-akademicki w Opolu.

5 IV Niedziela Palmowa – spotkanie Biskupa Opolskiego z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych.

9 IV Wielki Czwartek – Msza Krzyżma – katedra, godz. 9.30.

9-12 IV Święte Triduum Paschalne – katedra.

12 IV  Niedziela Wielkanocna. Zmartwychwstanie Pańskie.

22 IV Emaus kapłańskie – Malnia.

30 IV Diecezjalne czuwanie dla Młodzieży – Jemielnica. 

1 V Diecezjalne Święto Rodziny – Jemielnica.

9 V Święcenia diakonatu – kościół seminaryjno-akademicki. 

30 V Święcenia prezbiteratu – katedra.

30 V Bierzmowanie dorosłych – katedra.

1 VI NMP Matki Kościoła – Msze w rejonach dla rolników:

 • Kamień Śl. (św. Jacek), godz. 10.00 – rejon opolski;
 • Gościęcin (św. Brykcjusz), godz. 10.00 – rejon kozielski; 
 • Olesno (św. Anna), godz. 10.00 – rejon oleski; 
 • Szwedzka Górka (MB Bolesnej), godz. 11.00 – rejon nyski; 
 • Pietrowice Wlk. (św. Krzyża), godz. 15.00 – rejon raciborski.

11 VI  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

20 VI  Uroczysta procesja ku czci Matki Bożej Opolskiej z kościoła pw. MB Bolesnej i św. Wojciecha do katedry.

21 VI  Uroczystość Matki Bożej Opolskiej – katedra.

28 VI  Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górę Świętej  Anny,  godz. 10.00.

1-5 VII  Ławka Festiwal, Opole-Winów.

15 – 16 VIII Uroczystości odpustowe ku czci św. Jacka, Kamień Śląski.

16 – 22 VIII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

6 IX Pielgrzyka Srebrnych Jubilatów Małżeńskich – kościół  seminaryjno-akademicki w Opolu, godz. 14.00.

13 IX Pielgrzymka Złotych Jubilatów Małżeńskich – kościół seminaryjno-akademicki w Opolu, godz. 14.00.

14 IX Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego – katedra.

21 IX  Dożynki diecezjalne – Góra Świętej Anny.

13 X Dzień Dziecka Utraconego – Góra Świętej Anny.

15 XI Światowy Dzień Ubogich.

22 XI Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, – dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej – kosciół seminaryjno-akademicki Opolu.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.