Offcanvas Section

Duszpasterstwo Nauczycieli Akademickich serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie dyskusyjne w piątek 22 listopada o godz. 19.00 w Sali Duszpasterskiej na Wydziale Teologicznym UO (ul. Drzymały 1a). W ramach spotkania zostaną wygłoszone dwa referaty: „Bogactwo uniwersyteckości na przykładzie doświadczeń Uniwersytetu Opolskiego” (prof. dr hab. Józef Musielok) oraz „Uniwersalizm Kościoła” (ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser).
Z okazji jubileuszu XX-lecia w tym roku akademickim spotkania mają charakter dwugłosu, na który składa się wypowiedź osoby związanej z Duszpasterstwem, będąca wyrazem jej naukowych zainteresowań i doświadczeń, a także nawiązujące do tejże wypowiedzi wystąpienie teologa, przybliżające jakąś ważną cechę misji Kościoła.

Serdecznie zapraszamy na niezwykły koncert. Edward Simoni, a także 10-letnia Lena Zientek wystąpią w  koncercie charytatywnym na rzecz opolskiej katedry, który odbędzie się w niedzielę 17 listopada w auli Wydziału Teologicznego UO. Początek koncertu o godz. 17.00.

Bilety-cegiełki na koncert kosztują 10, 20 i 30 zł i można je kupić w trzech punktach: kancelarii parafii katedralnej, w furcie opolskiej Kurii Diecezjalnej oraz portierni Wydziału Teologicznego UO.
Całkowity dochód zostanie przeznaczony na rzecz odbudowy Opolskiej Katedry. Telefon do kontaktu 664 477 422.

Edward Simoni urodzony w Bytomiu, polsko-niemiecki muzyk grający na fletni Pana, a także kompozytor pieśni tworzonych do gry na tym instrumencie. Uznawany jest za najwybitniejszego panflecistę świata. Jego albumy osiągnęły status złotej i platynowej płyty.

Organizatorem koncertu jest Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Opolskiej Crux.

Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy zaprasza na 36. Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy na Jasną Górę z okazji święta patronalnego św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Pielgrzymka która odbędzie się 16 i 17 listopada br. 

Diecezjalny duszpasterz Muzyków kościelnych - ks. Piotr Kierpal - zaprasza dyrygentów chórów, scholi, orkiestr, organistów do uczestnictwa w Adwentowym Dniu Skupienia, który odbędzie się w sobotę 30. listopada w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Opolu - Gosławicach. Dzień skupienia poprowadzi ks. Marcin Cytrycki, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Opolu - Gosławicach, współorganizator Koncertu Uwielbienia w Opolu.

Rozpoczęcie o godz. 9:30, zakończenie ok. godz. 14:00.

Podczas Adwentowego Dnia Skupienia dla Muzyków kościelnych odbędzie się osobne spotkanie dla Dyrygentów chórów kościelnych Diecezji Opolskiej. Spotkanie odbędzie się w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach. Rozpoczęcie o godz. 9:30, zakończenie ok. godz. 14:00. Ks. Piotr przypomina, że zgodnie z Regulaminem dla Muzyków Kościelnych Diecezji Opolskiej, uczestniczenie w organizowanych dla nich spotkaniach jest obowiązkiem.

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu zaprasza osoby świeckie i konsekrowane do udziału w Kursie Psałterzystów, którego celem jest kompetentne przygotowanie muzyczne oraz formacja osób wykonujących psalmy responsoryjne podczas Eucharystii. Program kursu obejmuje 6 sobotnich spotkań (jedno spotkanie w miesiącu), w godzinach 10.00–14.00, podczas których uczestnicy wysłuchają wykładów z biblistyki, liturgiki, prawodawstwa muzyczno-liturgicznego i muzyki liturgicznej oraz wezmą udział w ćwiczeniach z emisji głosu (indywidualnej i zbiorowej), które pozwolą im podnieść swoje umiejętności wokalne, a także poznać zasób melodii psalmowych. Koszt całego kursu wynosi 150 zł (płatność jednorazowym przelewem bankowym na konto podane na stronie DIMK do końca listopada). Całość zwieńczy uroczyste błogosławieństwo do pełnienia funkcji psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym, które nastąpi po zdanym egzaminie końcowym. Chętni do udziału w kursie kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej: www.dimk.diecezja.opole.pl, oraz przesłanie go na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do formularza należy dołączyć opinię proboszcza. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 listopada 2019 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się