Offcanvas Section

27 stycznia 1945 r. został wyzwolony obóz koncentracyjny KL Auschwitz. W związku z tą datą Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik w Ratyzbonie zorganizowała w styczniu 2019 r. rocznicowy koncert oratoryjny. Dzięki współpracy z Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej w Opolu to niezwykłe wydarzenie muzyczne zadedykowane zostało ludziom psychicznie chorym, będącym celem tzw. Akcji T4, w ramach programu realizowanego w III Rzeszy w latach 1939–1944. Mówiła ona o fizycznej „eliminacji życia niewartego życia” (Vernichtung von lebensunwertem Leben). Z tego względu punktem odniesienia dla tegoż muzyczno-kościelnego wydarzenia stał się Specjalistyczny Szpital dla osób psychicznie chorych w Branicach, założony i wybudowany przez bp. Józefa Nathana. Pragnąc przeżyć to wyjątkowe wydarzenie muzyczne, tym razem na śląskiej ziemi, serdecznie zapraszamy na koncert!

Johannes Brahms – „Requiem niemieckie” – Modlitwa o sumienie dla świata

Koncert odbędzie się 26 października 2019 r. o godz. 18.00 w Miasteczku Miłosierdzia im. bp. Józefa Nathana w Branicach, w wykonaniu chóru Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik w Ratyzbonie oraz orkiestry symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu.

Ideą niniejszego spotkania muzycznego jest uwznioślenie „życia wartego życia”, w obliczu ludzi dotkniętych nieszczęściem choroby psychicznej, oraz podkreślenie godności każdego człowieka poprzez wyższą kulturę muzyczną. Ma ona stać się ponadto przykładem polsko-niemieckiej współpracy ponad granicami, manifestując brak podziałów i barier na tle trudnej historii.

Wyrażając nadzieję na wspólne spotkanie, ufamy, że stanie się ono nie tylko prawdziwą ucztą muzyczną, ale także niezwykłym, wewnętrznym przeżyciem, uwrażliwiającym nie tylko na najpiękniejszą ze sztuk, lecz przede wszystkim na drugiego człowieka.


Na wydarzenie zapraszają:

ks. Grzegorz Poźniak - Dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu
Krzysztof Nazimek - Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. bp. J. Nathana w Branicach
Sebastian Baca - Wójt Gminy Branice

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu zaprasza osoby świeckie i konsekrowane do udziału w Kursie Psałterzystów, którego celem jest kompetentne przygotowanie muzyczne oraz formacja osób wykonujących psalmy responsoryjne podczas Eucharystii. Program kursu obejmuje 6 sobotnich spotkań (jedno spotkanie w miesiącu), w godzinach 10.00–14.00, podczas których uczestnicy wysłuchają wykładów z biblistyki, liturgiki, prawodawstwa muzyczno-liturgicznego i muzyki liturgicznej oraz wezmą udział w ćwiczeniach z emisji głosu (indywidualnej i zbiorowej), które pozwolą im podnieść swoje umiejętności wokalne, a także poznać zasób melodii psalmowych. Koszt całego kursu wynosi 150 zł (płatność jednorazowym przelewem bankowym na konto podane na stronie DIMK do końca listopada). Całość zwieńczy uroczyste błogosławieństwo do pełnienia funkcji psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym, które nastąpi po zdanym egzaminie końcowym. Chętni do udziału w kursie kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej: www.dimk.diecezja.opole.pl, oraz przesłanie go na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do formularza należy dołączyć opinię proboszcza. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 listopada 2019 r.

Diecezjalny duszpasterz muzyków kościelnych zaprasza chóry parafialne do uczestnictwa w Pielgrzymce Chórów na Górę św. Anny w dniach 19-20 października br. Rozpoczęcie w sobotę 19 października o godz. 15:30 w Domu Pielgrzyma, zakończenie w niedzielę 20 października ok. godz. 14:00. Repertuar znajduje się na stronie www.dimk.diecezja.opole.pl Zgłoszenie zespołu prosimy przesłać do 13 października na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Duszpasterstwo Nauczycieli Akademickich serdecznie zaprasza na I w tym semestrze spotkanie dyskusyjne w piątek 18 października o godz. 19.00 w Sali Duszpasterskiej na Wydziale Teologicznym UO (ul. Drzymały 1a).
W ramach spotkania zostaną wygłoszone dwa referaty: „Bogactwo tradycji antycznej” (prof. dr hab. Joanna Rostropowicz) oraz „Tradycja i tradycje w Kościele” (ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola).
Z racji jubileuszu XX-lecia w tym roku akademickim spotkania będą miały charakter dwugłosu, na który składać się będzie wypowiedź osoby związanej z Duszpasterstwem, będąca wyrazem jej naukowych zainteresowań i doświadczeń, a także nawiązujące do tejże wypowiedzi wystąpienie teologa, przybliżające jakąś ważną cechę misji Kościoła. Zapraszam wszystkich zainteresowanych Szanownych Pracowników opolskich uczelni, zarówno dotąd uczestniczących w spotkaniach, jak i nowych uczestników. Jednocześnie informuję, że semestralny program spotkań Duszpasterstwa jest dostępny na stronie www.wt.uni.opole.pl (Pracownik).
 
ks. Marcin Worbs, kapelan-duszpasterz nauczycieli akademickich

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się