Offcanvas Section

Zmarł ks. Gerhard Sobotta

Eksportacja odbędzie się w piątek 25 października 2019 r. o godz. 17.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich;...

Urszula zaśpiewa na rzecz opolskiej katedry

Urszula i jej akustyczne trio, a także Anna Maria Mbayo z repertuarem piosenek Czesława Niemena - to atrakcje koncertu charytatywnego na...

Dzień Dziecka Utraconego

Na całym świecie 15 października obchodziliśmy Dzień Dziecka Utraconego. Był to dzień szczególnej pamięci o dzieciach zmarłych przed...

Zgłoszenia do Bractwa świętego Józefa

Erygowane 1 maja 2012 r. w Jemielnicy Bractwo św. Józefa nawiązuje do chlubnej przeszłości, kiedy Bractwo św. Józefa w Jemielnicy...

Młodzieży! Zapisy ruszyły! Wkrótce Ławka Go!

Już 25-27 października jak co roku na Górze św. Anny czekają nas trzy wyjątkowe dni, które wbrew jesiennej aurze doładują nasze...

AKTUALNOŚCI

Zmarł ks. Gerhard Sobotta

październik 23, 2019
Eksportacja odbędzie się w piątek 25 października 2019 r. o godz. 17.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich; pogrzeb – w sobotę 26 października 2019 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach…

ZAPOWIEDZI

Johannes Brahms – „Requiem niemieckie” – Modlitwa o sumienie dla świata

październik 16, 2019
27 stycznia 1945 r. został wyzwolony obóz koncentracyjny KL Auschwitz. W związku z tą datą Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.