Offcanvas Section

Słowo Boże niesie zbawienie. 26 stycznia – pierwsza Niedziela Słowa Bożego

Ojciec Święty Franciszek postanowił, że III niedziela zwykła będzie obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Po raz...

Plan Obchodów Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Diecezji Opolskiej 18-25 stycznia 2020

Sobota, 18.01.2020 godz. 16.30 ekumeniczny koncert kolęd , kaplica ewangelicka w Opolu (ul. Pasieczna 12) godz. 18.30 Eucharystia o...

Odwiedziny duszpasterskie - Express liturgiczny

Kolejny odcinek Expressu liturgicznego. O zwyczaju odwiedzin duszpasterskich, potocznie zwanych kolędą, opowiada ks. prof. dr hab. Helmut...

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia

Życzenia Biskupa Opolskiego na Święta Bożego Narodzenia. źródło: Radio Opole - http://radio.opole.pl/

„Ochrona dzieci i młodzieży” dokument studyjny

Po raz pierwszy publikujemy na naszej stronie internetowej, w zakładce „Ochrona dzieci i młodzieży” dokument: „Zasady ochrony dzieci,...

AKTUALNOŚCI

Słowo Boże niesie zbawienie. 26 stycznia – pierwsza Niedziela Słowa Bożego

styczeń 22, 2020
Ojciec Święty Franciszek postanowił, że III niedziela zwykła będzie obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Po raz pierwszy będzie ona obchodzona 26 stycznia. Inicjatywa ta ma sprowokować wszystkich wiernych, aby Biblia nie była dla nich…

ZAPOWIEDZI

Koncert kolęd w kościele seminaryjnym w Opolu

styczeń 23, 2020
Zapraszamy na koncert kolędowy w wykonaniu chóru WMSD w Opolu oraz chórów dziecięcych DIMK w Opolu.

KRONIKA

Krzysztof Cugowski z zespołem zagrał dla powstającego w Opolu Domu Nadziei

styczeń 21, 2020
To był ważny wieczór i dla nas i dla powstającego w Opolu Domu Nadziei. Dziękujemy, że byliście z nami ❤❤. Do zobaczenia!!Z Jacek Królik, Cezary…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.