Offcanvas Section

Biskup Opolski serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych promowaniem powrotu Europy do jej chrześcijańskich korzeni na debatę organizowaną przez powstałą w ubiegłym roku Grupę Schumana przy Uniwersytecie Opolskim. Będzie ona miała miejsce we wtorek 19 listopada 2019 roku w Opolu, przy ul. Drzymały 1a (Wydział Teologiczny UO), w godz. 9.30–13.00.
W tym roku debatę uświetni prof. Stanisław Gebhardt (były współpracownik Roberta Schumana). Praktycznym wymiarem spotkania będzie też przygotowanie tegorocznej edycji "Świąt bez granic" - chrześcijańskiej inicjatywy zaproszenia obcokrajowców do naszych stołów wigilijnych, gdzie zwyczajowo zostawiamy wolne miejsce.

W imieniu Rafael Film informujemy o najważniejszej premierze filmowej tego roku. Film „Nieplanowane” będzie można oglądać w polskich kinach od 1 listopada. To historia Abby Johnson, jednej z najmłodszych dyrektorek kliniki aborcyjnej Planned Parenthood w USA. Po dziesięciu latach pracy, w wyniku braków personelu medycznego, została ona poproszona o pomoc i asystowanie przy aborcji. To wydarzenie sprawiło, że diametralnie zmieniła poglądy na tę kwestię.
Dzieło opowiadające historię Abby Johnson i odsłaniające kulisy przemysłu aborcyjnego wstrząsnęło Ameryką. Po raz pierwszy od wielu lat świadomość społeczna na temat aborcji oraz zmian w prawie uległa tak radykalnej przemianie. Od premiery 9 stanów w USA zmieniło prawo na bardziej chroniące życie, a kilkuset pracowników klinik aborcyjnych odeszło z pracy. Burza spowodowana próbami ograniczenia dostępu do informacji o filmie, a później trudności dystrybucyjne wywołały z kolei debatę o współczesnej cenzurze w mediach społecznościowych i wolności słowa, która otarła się nawet o amerykański Kongres. Niedługo po premierze było jasne, że „Nieplanowane” to coś więcej niż film – to zjawisko kulturowe i społeczne.

„Nieplanowane” to film, który naprawdę zmienia świadomość ludzi.

Zobacz gdzie w kinach będzie można zobaczyć film - www.rafaelfilm.pl

Na zakończenie Roku Miłosierdzia w 2016 roku, Ojciec Święty Franciszek ustanowił Światowy Dzień Ubogich, by zwrócić uwagę na potrzeby naszych braci i sióstr cierpiących niedostatek i borykających się z rożnego rodzaju biedą.

W tym roku III Światowy Dzień Ubogich będziemy obchodzili w niedzielę 17 listopada. Pragniemy w naszym mieście przeżyć go jako dzień spotkania wszystkich  mieszkańców Opola. Otwórzmy nasze serca na drugiego człowieka, który potrzebuje naszej obecności i wsparcia. Spotkajmy się najpierw o godz. 12 na Eucharystii w katedrze opolskiej a następnie zapraszamy na Rynek, gdzie o godz. 13:30 rozpoczniemy spotkanie przy wspólnym stole.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na obchody Światowego Dnia Ubogich w Opolu!

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół oddaje cześć tym, którzy weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi, wskazuje drogę, która prowadzi do świętości. Bliska staje się także prawda o wspólnocie ze świętymi, którzy otaczają nas opieką. (por. MR s. 266')

Pierwsze wzmianki o kulcie „Wszystkich Świętych Wyznawców”  znajdujemy w IV w. kalendarzu z Nikodemii. Dniem obchodu był piątek w oktawie Wielkanocy. Inne źródła informują o takim oddawaniu czci wielu świętym 13 maja (męczenników) czy też w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego.

W kościele rzymskim ważnym wydarzeniem było na początku VII w. poświęcenie przez papieża Bonifacego IV Panteonu ku czci Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych Męczenników. Złożono wówczas szczątki 28 męczenników. W VIII w. miało miejsce otwarcie przez papieża Grzegorza III w kościele św. Piotra kaplicy poświęconej Wszystkim Świętym, także niemęczennikom. W tym samym wieku w Anglii pojawiło się święto Wszystkich Świętych obchodzone 1 listopada. 

1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych, która w tym roku przypada w piątek, z racji rangi tego obchodu liturgicznego wiernych nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych (kan. 1251, Kodeks Prawa Kanonicznego).

 

2 listopada Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomoc, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty zyskana przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę Chrystusa uobecniającą się we Mszy świętej. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych wprowadził w roku 998 opat benedyktynów w Cluny, św. Odylon. (MR s. 267')

Odpusty za wiernych zmarłych:

§1. Odpustu zupełnego, który można ofiarować jedynie, za dusze w czyśćcu cierpiące, udziela się wiernemu, który
1° w poszczególne dni od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się choćby tylko w myśli za zmarłych;
2° we Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych - Dzień Zaduszny nabożnie nawiedzi kościół lub kaplicę i odmówi tam Ojcze nasz i Wierzę.

§2. Odpustu cząstkowego, który można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu ciepiące, udziela się wiernemu, który
1° nabożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się choćby tylko w myśli za zmarłych; 
2° pobożnie odmówi Jutrznię lub Nieszpory z Oficjum za zmarłych albo wezwanie Wieczny odpoczynek

*wg Enchiridion Indulgentiarum. Normae et concessiones, Libreria Editrice Vaticana 2004 (Wykazu odpustów - normy i nadania) 

➤ Kurs ceremoniarza

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza zaprasza starszych ministrantów i lektorów (co najmniej ze szkoły średniej) do udziału w kursie ceremoniarza, który ma pomóc wykształcić i uformować osoby czuwające nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii w parafii.
Kurs odbywać się będzie w czasie czterech spotkań weekendowych. Pierwsze trzy będą miały miejsce w Domu Formacyjnym Dobrego Pasterza w Nysie (oo. Werbiści)  w dniach:
15-17.11.2019; 31.01.-2.02.2020 i 6-8.03.2020. Ostatnie spotkanie odbędzie się w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu w dniach: 17-19.04.2020.

Koszt jednego weekendowego pobytu: 110 zł. Ustanowienie przez Księdza Biskupa w czasie pielgrzymki LSO na Górę św. Anny. Zgłoszenia do 9 listopada 2019 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (tel.77 487 91 56) lub poprzez formularz znajdujący się na stronie: www.lso.opole.pl 

 

➤ Kurs animatorski

Starszych lektorów i ceremoniarzy (co najmniej z kl. II szkoły średniej, najlepiej pełnoletnich) zapraszamy do udziału w kursie animatora, który ma wykształcić i uformować osoby pomagające w prowadzeniu Wspólnoty Ministranckiej, w przygotowaniu i prowadzeniu zbiórek oraz w prowadzeniu małych grup podczas różnych wyjazdów wakacyjnych i rekolekcji.
Kurs odbywać się będzie w czasie czterech spotkań weekendowych. Miejsce i czas zostanie podane po zgłoszeniu się kandydatów. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 listopada 2019.
Wymagana jest liczba co najmniej 15 uczestników, by kurs mógł się odbyć. Konkretny  termin i miejsce zostaną podane zainteresowanym. Kurs zakończy się uroczystą promocją w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki LSO na Górę św. Anny. Obecność we wszystkich spotkaniach wymagana jest bezwzględnie. Zgłoszenia kandydatów należy kierować do 9 listopada 2019 r. do diecezjalnego duszpasterza LSO na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (telefon: 77 487 91 56) lub poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.lso.opole.pl.

    

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się