Offcanvas Section

 
Kilka słów o przyjeździe do Papui - Nowej Gwinei
 
14 stycznia 2019 r. po długim oczekiwaniu na pozwolenie pracy w duszpasterstwie w PNG oraz na wizę, wyruszyłem w daleką drogę. Lot, który rozpoczął się w Warszawie trwał ponad 30 godzin - jego trasa to: Doha - Singapur - Port Moresby - Wewak.
Do Wewak dotarłem 16 stycznia w południe. Na lotnisku przywitał mnie Ks. Bp Józef Roszyński SVD wraz z księżmi z Diecezji, w której podejmę misyjną pracę.  
Pierwsze dni to przystosowanie się do nowej strefy czasowej - co nie było łatwe. Poznałem też miasto Wewak, które jest stolicą Diecezji ale i prowincji Sepik Wschodni. Pierwszą Mszę św. odprawiłem w kaplicy Sióstr Misionarek Miłości. 
Obecne przebywam w parafii w Kunjingini gdzie uczę się języka „Tokpisin”, który jest w powszechnym użyciu w całym kraju, zwłaszcza w liturgii i funkcjonowaniu Kościoła. Kurs potrwa 6 tygodni. To też okazja uczestniczyć w życiu parafii, wspólnej modlitwie ale i poznawaniu kultury nowogwinejskiej. 
Pozdrawiam wszystkich Przyjaciół Misji w Diecezji Opolskiej i polecam się modlitwie. Także pragnę serdecznie podziękować za wsparcie ze strony Referatu Misyjnego Diecezji Opolskiej. 
 
ks. Marek Sobotta
 
sobottamisje3
sobottamisje
sobottamisje2

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się