Offcanvas Section

Liturgie Stacyjne w Opolu - gdzie znajdują się miejsca stacyjne?

KOŚCIOŁY I KAPLICE LITURGII STACYJNYCH W OPOLU 1. Środa Popielcowa 26.02.2020 - Opole, kościół pw. Trójcy Świętej - OO. Franciszkanie –...

Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 2020

„W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20) Drodzy bracia i siostry! Również w tym roku Pan daje nam czas...

Rozważania ks. Krzysztofa Grzywocza na Wielki Post

W każdy piątek Wielkiego Postu publikowane będą konferencje audio lub artykuły - autorstwa ks. Krzysztofa Grzywocza - poświęcone tematyce...

Liturgie Stacyjne w Opolu - Wielki Post 2020

Niebawem rozpoczniemy Wielki Post, czas bezpośredniego przygotowania do Świąt Paschalnych. Z tej okazji zapraszamy wszystkich do wzięcia...

Weź udział w ankiecie dotyczącej Katedry Opolskiej

Katedra Opolska w najbliższym czasie zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie kolejnego etapu prac konserwatorskich. Jednym z elementów...

AKTUALNOŚCI

Liturgie Stacyjne w Opolu - gdzie znajdują się miejsca stacyjne?

luty 26, 2020
KOŚCIOŁY I KAPLICE LITURGII STACYJNYCH W OPOLU1. Środa Popielcowa 26.02.2020 - Opole, kościół pw. Trójcy Świętej - OO. Franciszkanie – Katedra pw. Podwyższenia Krzyża Świętego18.00 – OO. Franciszkanie (procesja do Katedry)18.30 Katedra – Eucharystia2.…

ZAPOWIEDZI

Ładowarka 13-15 marca 2020 - zapisy

luty 25, 2020
Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza młodzież klas 6., 7. i 8. szkoły podstawowej i 1. klas szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do…

KRONIKA

Śp. ks. Manfred Kokott (1940-2020)

luty 19, 2020
Do wieczności odszedł ks. Manfred Kokott, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu. Śp. ks. Manfred…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.