Offcanvas Section

Śp. o. Roland Klose

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że 16 kwietnia br. zmarł o. Roland Klose , werbista, pochodzący ze Zdzieszowic i posługujący...

Śp. ks. Henryk Waindzoch (1960-2021)

W poniedziałek 19 kwietnia 2021 zmarł ks. Henryk Waindzoch - kapelan Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. Eksportacja: środa, 21...

Niedziela - pamiątka Zmartwychwstania

Ks. prof. Helmut Sobeczko mówi o znaczeniu świętowania niedzieli w życiu chrześcijan.

Księgarnia Świętego Krzyża w Opolu ma stronę internetową

Księgarnia Świętego Krzyża w Opolu ma stronę internetową. Zobacz: https://swkrzyz.net/index.php Począwszy od 1956r. w lokalu na ul....

Benedykt XVI kończy 94 lata

16 kwietnia papież-senior Benedykt XVI kończy 94 lata. Jako następca papieża św. Jana Pawła II kierował Kościołem katolickim od 19...

AKTUALNOŚCI

Śp. o. Roland Klose

kwiecień 20, 2021
Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że 16 kwietnia br. zmarł o. Roland Klose, werbista, pochodzący ze Zdzieszowic i posługujący ostatnio w Nysie. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 22 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00 w kościele Matki Bożej Bolesnej w Nysie.…

ZAPOWIEDZI

Transmisja Mszy świętej w TVP3 Opole

marzec 05, 2021
Wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej w kościele, zachęcamy do łączenia się we wspólnej modlitwie…

KRONIKA

Śp. ks. Werner Olejnik

kwiecień 09, 2021
W czwartek 8 kwietnia br. w wieku 58 lat zmarł śp. ks. Werner Olejnik, pochodzący z Gorzowa Śląskiego kapłan diecezji gliwickiej, proboszcz parafii…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.