Offcanvas Section

Śp. ks. Bronisław Kwapisz (27.08.1939-29.07.2021)

W czwartek 29 lipca br. zmarł ks. Bronisław Kwapisz. Urodził się 27 VIII 1939 r. w Pińczowie na terenie diecezji kieleckiej w rodzinie...

Uroczystości patronalne ku czci świętego Jacka w Kamieniu Śląskim

Jako kustosz Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim, serdecznie zapraszam do udziału w uroczystościach patronalnych ku czci św. Jacka,...

Szczepienie przy kościele

W ramach Narodowego Programu Szczepień Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy udziale Wojewody Opolskiego organizuje w...

„Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich”

W związku z rozpoczynającym się sierpniem, miesiącem trzeźwości pod hasłem „Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich” zapraszam na...

LIST PASTERSKI BISKUPA OPOLSKIEGO NA WAKACJE

Zbliżmy się wszyscy do Jezusa Drodzy Diecezjanie, liturgia słowa dzisiejszej niedzieli przypomina nam podstawowe elementy prawdy...

AKTUALNOŚCI

Śp. ks. Bronisław Kwapisz (27.08.1939-29.07.2021)

lipiec 29, 2021
W czwartek 29 lipca br. zmarł ks. Bronisław Kwapisz. Urodził się 27 VIII 1939 r. w Pińczowie na terenie diecezji kieleckiej w rodzinie Wincentego i Anieli zd. Gniada. W rodzinnej miejscowości ukończył Szkołę Podstawową, a następnie kontynuował naukę w Liceum…

ZAPOWIEDZI

Śp. Józef Szeliga - pogrzeb 30 lipca

lipiec 29, 2021
Dnia 26 lipca zmarł śp. Józef Szeliga (lat 84), ojciec ks. Krystiana Szeligi. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w piątek 30 lipca o godz. 11.00…

KRONIKA

Śp. ks. Martin Penkalla

lipiec 20, 2021
Z smutkiem w sercu zawiadamiamy, że zmarł pochodzący z dawnej diecezji opolskiej ks. Martin Penkalla (l. 63). Eksportacja odbyła się w piątek 23…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.