Offcanvas Section

W dniach 18-20 lutego 2019 odbyło się spotkanie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. Spotkanie dyrektorów PDM poszczególnych diecezji odbywa się zasadniczo dwa razy w roku, tym razem miejscem spotkania była Góra św. Anny.


W październiku br. będziemy przeżywać w Kościele Powszechnym Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Papież Franciszek ogłosił to wydarzenie, aby bardziej rozbudzić świadomość misyjną i podjąć z nową energią przemianę misyjną życia i duszpasterstwa. Temu wydarzeniu było poświęcone spotkanie na Górze św. Anny.
W poniedziałek mszy św. wieczornej przewodniczył biskup Andrzej Czaja. W homilii przypomniał, że każdy z nas jest odpowiedzialny także za innych ludzi - obojętnie czy to w Polsce, czy też na misjach - i nie możemy mówić jak Kain, że nie jesteśmy stróżem swojego brata.
We wtorek uczestnicy spotkania zwiedzili zamek w Kamieniu Śl, zaś w Sebastianeum Silesiacum, byli uczestnikami bardzo ciekawego spotkania z abp. Alfonsem Nossolem.
Naszą diecezję reprezentowali duszpasterze Referatu Misyjnego: ks. Stanisław Klein, ks. Henryk Pocześniok oraz ks. Grzegorz Sonnek.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.