Offcanvas Section

 

19 października 2019 r. w sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach Raciborskich odbył się II Metropolitalny Kongres Misyjny. Spotkało się około 500 osób, członków z kilkudziesięciu kół, ognisk misyjnych i grup przyjaciół misji z archidiecezji katowickiej, diecezji gliwickiej i opolskiej.

Przed mszą św. odbyły się spotkania formacyjne w poszczególnych grupach wiekowych (dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych).

Eucharystii przewodniczył abp metropolita Wiktor Skworc, a homilię wygłosił pomocniczy bp gliwicki Andrzej Iwanecki. Mszę św. koncelebrował także pomocniczy bp katowicki Grzegorz Olszowski oraz kilkunastu kapłanów zarówno zaangażowanych w dzieło misyjne diecezji katowickiej, opolskiej i gliwickiej, jak i kilku misjonarzy.

Najważniejszym dziełem misyjnym jest modlitwa – mówił do zebranych w Rudach metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. – Trzeba się modlić za misjonarzy, w intencji misji. Ta modlitwa jest ogromnie ważna. A jeżeli przybiera ona formę modlitwy różańcowej, to jest szczególnie miła Boga, bo wtedy razem z nami modli się Ta, która jest pierwszą misjonarką, Matka Jezusa Chrystusa – dodał.

W homilii bp Iwanecki również podkreślał, że centrum działalności misyjnej jest modlitwa: Często bywa tak, że gdy myślimy o niedzieli misyjnej, to spotykamy się z misjonarzem, który akurat jest w Polsce. On przyjeżdża do parafii. Mówi homilię, pokazuje zdjęcia czy film. Przywozi rzeczy z Afryki czy Ameryki Południowej. Wierni kupują książki lub różańce. Po tym wszystkim misjonarz wyjeżdża i wszyscy w parafii uważają, że akcja misyjna zakończyła się sukcesem – powiedział – A w istocie najważniejsza jest modlitwa. Jeżeli ta akcja misyjna zaowocuje modlitwą, to wtedy będzie sukcesem – dodał bp Iwanecki.

Na zakończenie Eucharystii osoby szczególnie zaangażowane w Papieskie Dzieła Misyjne z archidiecezji katowickiej, diecezji gliwickiej oraz opolskiej otrzymały specjalne dyplomy.

Po mszy św. był czas na posiłek. Na stoiskach misyjnych można było zaopatrzyć się w literaturę misyjną, dewocjonalia, biżuterię i wyroby z krajów misyjnych.

Oprawę muzyczną podczas Eucharystii oraz w czasie posiłku, zapewnił zespół Belle Co z Ujazdu. Na organach grał Piotr Golombek - organista z Chechła.

Wielkie wrażenie na uczestnikach wywarło świadectwo pochodzącego z Togo, kleryka II roku seminarium w Opolu, Romualda Mozou.

Na zakończenie odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia w językach: polskim, francuskim, hiszpańskim, angielskim oraz kabye.

 

(Więcej zdjęć na stronie diecezji katowickiej: https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/904-rudy-ii-metropolitalny-kongres-misyjny)

Link do artykułu Radia Doxa

 

 

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.