Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

Witajcie Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy Diecezji Opolskiej

Kaplica św. Michała – Owoc Pracy Rąk Ludzkich
Przy okazji tego listu pozdrawiam Was już bardzo serdecznie z Republiki Środkowoafrykańskiej, do której dotarłam 25 kwietnia 2023 roku. Wróciłam przede wszystkim, by dokończyć budowę kaplicy rozpoczętą 23 maja 2022 roku.
Ogólnie patrząc wstecz na postęp prac – wszystko szło po naszej myśli. Ale nie obyło się też bez początkowych trudności, gdzie ogromna ulewa i wichura w trakcie pory suchej zaskoczyła nas i naszych pracowników, burząc część postawionej ściany. Nie zniechęcając się rozebraliśmy tą część i z podwójną siłą wróciliśmy do kontynuowania budowy. Ogromną pomocą dla mnie podczas tej budowy był Ksiądz Proboszcz, który dzień po dniu kontynuował prace przy kaplicy razem z pracownikami. Szczególnie wymagający czas był, kiedy wróciłam w styczniu na trzymiesięczny urlop – a prace musiały być kontynuowane ze względu na zbliżającą się porę deszczową, w której bardzo ciężko jest prowadzić prace budowlane. Dzięki właśnie wielkich chęci Proboszcza prace nie zostały przerwane ani na jeden dzień. Dzień po dniu z Bożą pomocą prace postępowały do przodu i tuż przed rozpoczęciem pory deszczowej przykryliśmy naszą kaplicę blachą, co było wielkim sukcesem i ogromną ulgą, że w ten sposób ochronimy konstrukcje przed deszczem i że nawet w ulewne dni będziemy mogli kontynuować prace w środku. Nawet dzisiaj kiedy piszę do Was ten list na zewnątrz szaleje burza z nieustającym deszczem – myślę, że dlatego też znalazłam trochę czasu by coś napisać, ponieważ przy dobrej pogodzie zawsze znajdzie się coś do pracy i plan dnia zapełnia się z minuty na minutę.
Jak Wam mogę opisać doświadczenie z pracy przy budowie kaplicy ? – na początek może pół żartem pół serio – że może dobrze, że pojechałam na trzymiesięczny urlop, haha.
A teraz już poważnie to pomimo wielu poprawek, które trzeba było zrobić to podziwiam pracowników, których zatrudniliśmy do tych prac. Na wiosce ludzie nie używają maszyn, betoniarek, wkrętarek, wiertarek czy pił elektrycznych wszystko wykonują ręcznie.
Nawet by wydobyć piasek czy żwir – członkowie wspólnoty, w której budujemy kaplicę wynajmowali ludzi, którzy zajmują się ich wydobyciem – jak to się dzieje ? – oni nurkują w korycie rzeki i garnek po garnku wydobywają. To jest często bardzo niebezpieczne, czasem chwila nieuwagi może grozić utopieniem. Zawsze kiedy im mówiłam: „Attention (Uwaga)” bojąc się że coś się stanie, oni zawsze odpowiadali, że przecież są specjalistami.
Dla pracowników, którzy przyjechali z centrum naszej parafii do wioski, by pracować przy kaplicy - życie nie było łatwe. Dlaczego? Codzienny posiłek, który jedzą w ich domach pochodzi przede wszystkim z ich pól uprawnych. Kiedy ktoś się przemieszcza, a jak to było w tym przypadku 7-10 pracowników oddalonych o 25 km o ich domów – trudniej o pożywienie. Często zdarzało się tak, że w ciągu dnia pracując od rana do wieczora dopiero wieczorem udawało nam się znajdować coś do jedzenia. Były dni, gdzie w ciągu dnia na wiosce było trudno o cokolwiek do przygotowania posiłku. Wspólnota kaplicy starała się by w ciągu dnia pracownicy coś zjedli, ale bywały dni, ze trzeba było czekać aż do wieczora. My również przemieszczając się z naszymi pracownikami często po kilka dni zostawaliśmy na wiosce, by doglądać prac i dzieliliśmy z nimi te same problemy żywieniowe.
Ale jestem pełna podziwu dla pracowników, że znosząc wszystkie te trudy dokonali tak pięknego dzieła. Dzięki Bożej Opatrzności wszyscy zakończyli prace przy kaplicy w pełnym zdrowiu  -  i tak właśnie wspólnymi siłami powstał Owoc pracy rąk ludzkich.
Ale nie byłoby tego wszystkiego gdyby nie Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej oraz Darczyńcy Diecezji Opolskiej, którzy niezwykle hojnie odpowiedzieli na nasze potrzeby i dzięki którym budowa Kaplicy Św. Michała w dniu 16 czerwca 2023 w Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa została oficjalnie zakończona.
Pamiętamy o Was, naszych Dobrodziejach w codziennych modlitwach ale też o modlitwę prosimy, szczególnie za pracowników, którzy w pocie czoła starali się, by nasze wspólne dzieło było Uwielbieniem Pana Boga.


Serdeczne pozdrowienia
Monika Jamer
Świecka Misjonarka

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.