Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Nazywam się Karolina Wilczyńska. Jestem lekarzem internistą oraz absolwentką studiów podyplomowych na kierunku psychoonkologia. Od kilku lat mieszkam na Opolszczyźnie, a pochodzę z Wielkopolski. Swoją przygodę z wolontariatem misyjnym rozpoczęłam w roku 2017 w Gruzji. Pomagałam w Centrum dla Niepełnosprawnych prowadzonym przez Zgromadzenie Ojców Kamilianów w Tbilisi. Razem z innymi wolontariuszkami jeździłyśmy do świetlicy dla dzieci w Osetii. Pomagałyśmy opiekować się podopiecznymi domu dla ludzi z niepełnosprawnościami, jeździłyśmy razem z tamtejszymi pielęgniarkami do chorych do ich domów. Następnie w roku 2018 we współpracy z poznańską fundacją Redemptoris Missio brałam udział w dwumiesięcznym projekcie organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych "Polska Pomoc". Poleciałam wówczas do Rwandy, do wioski Ruschaki. Moim zadaniem było edukowanie i propagowanie dobrych nawyków w Ośrodku Zdrowia. Następnie rozpoczęłam współpracę z rwandyjskim szpitalem w miejscowości Nemba. Byłam tam na miesięcznym wolontariacie w 2020 i 2022 roku. Pracowałam jako lekarz na Oddziale Internistycznym. Po godzinach spotykałam się z ludźmi, odwiedzałam różne miejsca np. przedszkola. W Polsce oprócz medycyny interesuję się psychologią w obszarze pracy z pacjentami dotkniętych chorobą nowotworową. W grudniu tego roku planuję wyjazd do Rwandy jako wolontariuszka misyjna. Zamierzam kontynuować swoją pracę w zaprzyjaźnionym szpitalu w Nemba. Poza tym, w Rwandzie pozostawiłam wielu ludzi, których chciałabym odwiedzić i wesprzeć.

Obraz

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.