Offcanvas Section

W dniu 5 czerwca 2019 r. zmarł ks. Józef Kobyłka, lat 67, proboszcz parafii św. Walentego w Walcach w dekanacie Gościęcin.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się:
Eksportacja – we wtorek 11 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w kościele pw. św. Walentego Walcach;
Pogrzeb – w środę 12 czerwca 2019 r. o godz. 10.30 w kościele pw. św. Walentego Walcach.

Polecajmy śp. ks. Józefa Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Józef, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Ks. Józef Kobyłka urodził się 6 lipca 1951 r. w Bytomiu-Karbiu w rodzinie Rudolfa i Adelajdy zd. Pigulla. Szkołę Podstawową ukończył w Bytomiu-Karbiu, a następnie kontynuował naukę w III Liceum Ogólnokształcącym w Bytomiu-Bobrku. Po złożeniu w 1969 r. egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1975 r. z rąk biskupa Franciszka Jopa w kościele pw. Trójcy Świętej w Bytomiu. Po święceniach pełnił posługę wikariusza w następujących parafiach: Matki Bożej Bolesnej w Kędzierzynie-Koźlu – Kłodnicy (1975-1977), św. Bartłomieja w Smolnicy (1977-1978), św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kędzierzynie-Koźlu – Sławięcicach (1978-1983) oraz NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy (1983-1984). W 1984 r. został mianowany proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbiu. W latach 1992-2005 pełnił posługę proboszcza parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kuniowie, a od 2005 r. został proboszczem parafii św. Walentego w Walcach. Od 2009 r. był również dziekanem dekanatu Gościęcin. Ponadto od 1997 r.  pełnił funkcję obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Diecezji Opolskiej. W 1996 r. obronił pracę doktorską z egzegezy Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Biskup Opolski odznaczył go w 2000 r. tytułem dziekana honorowego. Zmarł 5 czerwca 2019 r. w szpitalu w Krapkowicach.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się