Offcanvas Section

Dzieląc smutek naszego współbrata w kapłaństwie, informujemy, że 1 sierpnia br. do wieczności odszedł śp. Alojzy Szpek, lat 83, ojciec księdza Józefa Szpeka.

Dzieląc smutek naszego współbrata w kapłaństwie, informujemy, że 19 lipca br. do wieczności odszedł śp. Oswald Matuszek, lat 87, ojciec ks. Artura Matuszka, kapłana pochodzącego z naszej diecezji, posługującego w archidiecezji praskiej.

Powiatowe Urzędy Pracy w województwie opolskim, w ramach Tarczy antykryzysowej 4.0 COV-19, ogłosiły nabór wniosków dla wszystkich kościelnych osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych. Jest to nabór niezależny od spadku przychodów. Można uzyskać 70% dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne za kolejne 3 miesiące. Wnioski mogą składać wszystkie parafie i wszystkie jednostki organizacyjne, które zatrudniają pracowników, pod warunkiem, że nie skorzystały już wcześniej z dofinansowania przez PUP dla organizacji pozarządowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 8 lipca 2020 r. do odwołania.

W celu złożenia wniosku należy wejść na stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w swoim powiecie. W zakładce: „Tarcza antykryzysowa” należy znaleźć odnośnik do: Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej… (art.15zze2)

W razie wątpliwości Wydział Finansowo-Gospodarczy Kurii Diecezjalnej w Opolu udzieli koniecznych wyjaśnień.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.